MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Spotkanie filozoficzne z filmem: Nitram

Polska na Kozetce. O czym śnią Polacy? – warsztat...

Opublikowano: 30 listopada 2022 Views: 365 Czytelnia, Książki, Strona główna

Co widzimy, jak widzimy i dlaczego? – wykład Dobrosława Bagińskiego, autora książki „OBRAZ. Zagadka wzrokowa”

Kiedy: 8.12.2022 (czwartek), godz. 18.00
Czytelnia CSW

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Dobrosławem Bagińskim, autorem książki „OBRAZ – zagadka wzrokowa”.

Książka „OBRAZ – zagadka wzrokowa” to kompendium wiedzy o postrzeganiu i rozumieniu obrazów. Jej autor – Dobrosław Bagiński – poświęcił tym zagadnieniom czterdzieści lat pracy akademickiej jako badacz i wykładowca. Obecnie prowadzi badania nad językiem obrazu, przygotowując kolejną książkę, której tematem jest „Obraz – symbole i metafory”. W zamiarze autora będzie ona krokiem od percepcji obrazów do obrazowego wyrażania, jako drugiego, wyższego poziomu gramatyki wizualnej.

Wstęp wolny!

Dobrosław Bagiński studiował (1971–75) sztuki plastyczne we wrocławskiej PWSSP (dziś ASP). Po studiach podjął pracę na lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W tym czasie uzyskał doktorat w dziedzinie malarstwa i habilitację w dziedzinie rzeźby. Początki swej aktywności artystycznej związał z ruchem sztuki konceptualnej, by po kilku latach skierować się ku projektowaniu przestrzennemu i nowym mediom. W latach 1994–98 kierował lubelskim ośrodkiem Telewizji Polskiej. Zainicjował tam badania naukowe nad przekazami audiowizualnymi, których wyniki znalazły miejsce w kilku publikacjach. W kolejnych latach skupił się na badaniach naukowych w obszarze elementarnych funkcji percepcji wzrokowej, realizując z Piotrem Francuzem (profesorem psychologii) wspólny grant KBN. Równolegle prowadził własne badania w kierunku sprecyzowania reguł gramatyki języka obrazu, która stanowi podstawę szeroko pojętej komunikacji wizualnej. Był wykładowcą na kierunkach sztuk plastycznych, a także na kierunkach: architektura, wzornictwo, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, dziennikarstwo. Jest uznanym ekspertem w wielu obszarach wizualności.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń