MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

zdjęcie pracy

FRAGMENTY

widok instalacji

Tańcząc na dachu mojego domu

plakat wystawy

2009-02-13 - 2009-03-01 Views: 1368 archiwum, Wystawy

Dyplom 2008

13 lutego – 1 marca 2009

Wystawa prac dyplomowych absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Zgodnie z coroczną tradycją Wydziału Sztuk Pięknych, od 13 lutego w ramach wystawy Dyplom 2008zapraszamy na prezentację  najlepszych studenckich prac dyplomowych. W tym roku wyróżnione dyplomy będzie można oglądać  w  Galerii Sztuki Wozownia oraz, po raz pierwszy, w CSW Znaki Czasu.Wystawa obejmuje 26 dyplomów z Instytutu Artystycznego w specjalnościach: Malarstwo sztalugowe, Grafika warsztatowa, Projektowanie graficzne, Rzeźba oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Tworzone w różnorodnych technikach prace dyplomantów są wyrazem twórczych poszukiwań w zakresie uznawanych za tradycyjne dziedzin, jak malarstwo, rzeźba, grafika i rysunek, a także w obszarze nowych mediów.
13
Część ekspozycji stanowi również 27 dyplomów z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w specjalnościach: Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, Konserwacja rzeźby kamiennej i detali architektonicznych oraz Konserwacja papieru i skóry. Różnorodne formy ekspozycji osiągnięć studentów i nauczycieli akademickich – promotorów prac dyplomowych, będą okazją do poznania specyfiki tzw. toruńskiej szkoły konserwacji. Wyróżnione dyplomy ukażą złożoną problematykę konserwacji i restauracji zabytków zróżnicowanych pod względem materiałowym i funkcjonalnym. Prezentowane prace konserwatorskie wymagały interdyscyplinarnych działań na polu artystycznym i naukowym. Materiał zaprezentowany na tegorocznej wystawie ukaże specyfikę konserwacji dzieł sztuki jako odrębnej dyscypliny w dziedzinie sztuk pięknych.

Szczególnie nobilitującym i dodatkowo wyróżniającym absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych zwyczajem jest coroczna ceremonia przyznania honorowych nagród za najlepsze dyplomy. Są to:

 • Medal im. Tymona Niesiołowskiego dla wyróżnionych absolwentów kierunków: Grafika, Malarstwo, Rzeźba;
 • Medal Janusza Buguckiego przyznawany za najlepszy dyplom artystyczny i pracę teoretyczną na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;
 • Nagroda im. Josepha Saundersa za najlepsze prace teoretyczne z zakresu historii sztuki, której celem jest promocja intelektualnych osiągnięć absolwentów kierunków artystycznych UMK.

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Kapituła corocznie akceptowana przez Radę Instytutu Artystycznego. Przyznane nagrody i wyróżnienia wręczać będzie Przewodniczący Kapituły podczas uroczystości przekazania dyplomów w dniu 27 lutego 2009 r. w Centrum Sztuki Współczesnej.

 • zdjęcie pracy
  Jolanta Kuszaj
 • zdjęcie pracy
  Agnieszka Basak
 • zdjęcie pracy
  Łukasz Aleksandrowicz
 • zdjęcie pracy
  Piotr Florianowicz
 • plakat wystawy
  Dyplom 2008
 • zdjęcie pracy
  Ewa Aksienionek

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń