MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PRZEprojekt styczeń, Zrób to z nami!

PRZEprojekt styczeń, Zrób to z nami!

Muzyk btong

:audioskopia: #01 JIKU55 (Japonia), B°TONG (Szwajcaria)

Zrób to z nami

Opublikowano: 15 stycznia 2013 Views: 1609 Projekty, Zrób to z nami

ZRÓB TO Z NAMI!

LabSen – tworzymy program merytoryczny – ankietujemy publiczność CSW!

Pomysły często przypisujemy wyjątkowym momentom zwanym olśnieniami. Być może jednak, nie doceniamy potencjału tkwiącego w rutynie i codzienności. Rozmowy, kłótnie, ciągłe próby i pomyłki stanowią nieodłączną składową procesu powstawania nowych idei. Przez najbliższy rok wspólnie pracując, dyskutując i dzieląc się wiedzą wraz z artystami, animatorami i publicznością przyjrzymy się potrzebie tworzenia i manualnej pracy.

Rozpoczynamy od stworzenia platformy dialogu z lokalną społecznością. Umieszczone w przestrzeni LabSenu białe tablice, na których można pisać, dyskutować i dzielić się uwagami są zachętą do rozpoczęcia dyskusji nad potencjalną rolą tego miejsca oraz społecznymi oczekiwaniami. Na stronie www oraz w recepcji CSW umieściliśmy również ankietę, która pomoże nam jeszcze dokładniej poznać naszą publiczność. Na tej podstawie przygotujemy następnie wynikający z potrzeb i oczekiwań program wydarzeń na najbliższy rok . Zapraszamy do dzielenia się swoją pasją i wiedzą w ramach tworzenia nowej wersji projektu LabSen.

Link do ankiety…

(Ankieta jest również dostępna w recepcji CSW.)

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń