MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zakupy do kolekcji: Krzysztof Mazur, Rama

Zakupy do kolekcji: Krzysztof Gierałtowski, Portret Jerzego Beresia

Opublikowano: 8 grudnia 2017 Views: 1497 Blog kolekcji, Sztuka

Zakupy do kolekcji: Wiesław Smużny, dokumentacja instalacji symbolicznej Heliotropy

Wiesław Smużny, dokumentacja instalacji symbolicznej Heliotropy
fotografie, susz słoneczników

 

HELIOTROPY

Działania typu environment, zainicjowane w latach 70. XX wieku podczas tak zwanej akcji Lucim, cechowały się dużym zaangażowaniem społecznym i eksperymentalnym podejściem. Postawangardowe prace Wiesława Smużnego są nadal aktualne, dlatego też mogą być wciąż kontynuowane. Jeden z takich projektów – Uprawa heliotropów 888-lecia Torunia 2121 zapoczątkowany został w 2009 roku i na stałe wpisał się w pejzaż okolic CSW. Tytułowe heliotropy – słoneczniki – są roślinami, które w sposób symboliczny związać można z ideami kopernikańskimi. W odniesieniach kulturowych kwiatostany są często porównywane do tarczy słońca.

NATURA DLA SZTUKI

Omawiana akcja plastyczna staje się częścią miasta, ale również elementem naturalnym, przywłaszczającym naturę sztuce. Kilkadziesiąt słoneczników wysiewanych co roku wzdłuż fasady CSW jest świadectwem na istnienie sztuki inteligentnej, „samokomentującej się” a jednocześnie zapraszającej do refleksji zwykłego przechodnia. Stanowi też ważny akcent artystyczny przełamujący barierę pomiędzy sztuką a instytucją, przestrzenią a tradycyjnym obszarem wystawienniczym czy galeryjnym. Dzieło z kolekcji CSW jest dokumentacją działania, które od wielu lat jest tworzone w obrębie instytucji, jest więc archiwalnym świadectwem aktualnej sztuki.

 

O ARTYŚCIE

Wiesław Smużny ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W latach 1972–2000 pracował w Zakładzie Pedagogiki Artystycznej UMK, zaś w latach 2000–2015 w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK. Od 2013 roku jest profesorem zwyczajnym sztuk plastycznych. Jest autorem wielu akcji kulturotwórczych w przestrzeni Lucimia, wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. „Jego zainteresowania artystyczne dotyczą sztuki w epoce postartystycznej. Do swych najważniejszych osiągnięć zalicza: upowszechnianie awangardowej aktywności grup młodych twórców w Galerii latającej i Galerii CO’ (1972–1973); postkonceptualizm w grafice – matryca mentalna w zapisie programowym Magii liczb (1972–1978 w oryginale oraz w rekonstrukcjach (1990–1992); definicję idei i współredakcję programu działania w sztuce społecznej; permanentną realizację idei sztuki społecznej w Lucimiu od roku 1980 do dziś; poszerzenie idei i mediów grafiki współczesnej o matrycę mentalną, matrycę społeczną, kserografię oraz ciałodruki: transparentny, interaktywny, soft body print, ciałodruk dwustronny, figuralnie wpasowany i instalację przestrzenną body printu. W 44-letniej pracy dydaktycznej na UMK autor programów oraz prowadzący zajęcia z osiemnastu przedmiotów studiów, m.in. metod upowszechniania kultury plastycznej, struktur wizualnych, intermediów, plastyki interdyscyplinarnej i aktualiów sztuki.” (cytat za: Raport 2015, Toruń 2016, s. 83.)

  • Heliotropy
  • Heliotropy
  • Heliotropy
  • Heliotropy
  • Heliotropy

Zakup ze środków własnych (2017)

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń