MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Edukacja w lato!

Galeria Kolekcji CSW: Wojciech Antoni Sobczyński, Inwersja

Opublikowano: 4 lipca 2019 Views: 3377 Czytelnia, Książki, Strona główna

Spacery tematyczne

Centrum Sztuki Współczesnej i Fundacja Sztuki Świata po raz kolejny organizuje cykl spacerów tematycznych wiodących ulicami naszego pięknego miasta zatytułowany BOHATEROWIE CODZIENNOŚCI. Projekt jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu Patriotyzm Jutra.

Ideą przewodnią spacerów rodzinnych jest prezentacja mniej znanych postaci z historii Torunia i regionu, które swoim życiem prezentowały wyjątkowe postawy patriotyczne. Uczestnicy spacerów poznają życiorysy bohaterów Torunia i miejsca związane z ich działalnością i życiem a tym samym będzie to wyjątkowa okazja do poznania historii i architektury Torunia, która zwyczajowo kojarzona jest z gotykiem a w rzeczywistości obfituje w budynki z późniejszych okresów. Bohaterami warsztatów dla grup przedszkolnych w wieku 4-7 lat będą polscy wynalazcy, których wynalazki przyczyniły się do rozwoju polskiej nauki ale przede wszystkim wpłynęły na nasze codzienne życie często je rewolucjonizując.

Tematy spacerów odnoszą się do historii walki o wolność i budowania niepodległości i dotyczą postaci żyjących w okresie od końca XIX w., aż do pierwszych lat po II wojnie światowej.
Kolejne spacery nawiązują do kilku okresów:
1. Okres zaboru pruskiego, czasy szalejącego Kulturkampfu a jednocześnie okres rozbudowy miasta i walki z germanizacją.
2. Okres wyzwolenia miasta przez armię gen. Hallera, włączenie miasta do II Rzeczypospolitej i czas budowy wielkiego województwa pomorskiego ze stolicą w Toruniu.
3. Okres międzywojenny, podczas którego Toruń zamieszkiwała rzesza polskiej inteligencji, działaczy politycznych i społecznych. Miasto rozwinęło się przestrzennie i komunikacyjnie, ponad dwukrotnie wzrosła liczba mieszkańców. Poza ośrodkiem administracyjnym i naukowo-kulturalnym Toruń był też wielkim centrum wojskowym.
4. Okres II wojny światowej, czasy okupacji hitlerowskiej podczas której dotychczasowe budynki publiczne zmieniają funkcje a walka toczy się konspiracyjnie.
6. Koniec II wojny, budowa PRL, okres sporów z sąsiadującą Bydgoszczą i powstanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Program cyklu:
1. Śladami Samuela Bogumiła Lindego – Spacer jest okazja do prezentacji wybitnych postaci życia naukowego Torunia: Samuela Bogumiła Lindego polskiego leksykografa i językoznawcy, autora monumentalnego Słownika języka polskiego oraz ks. Kujota aktywnego członka prezesa Towarzystwa Naukowego.
2. Spacer z Burmistrzem – schyłek XIX wieku i czasy kiedy doktor Georg Kersten nadburmistrz Torunia, dąży do zbudowania silnego miasta, to w tym okresie powstają okazałe gmachy sądów, dwa kościoły, miasto się rozrasta. Spacer prowadzony szlakiem budynków, które powstały z inicjatywy nadburmistrza, czyli Collegium Maximum, Coll. Maius, budynek Sądu, teatr Wilama Horzycy, Urząd Miasta.
3. Wielcy budowniczowie – okres po I wojnie światowej, po powojennej stagnacji nadeszły czasy szybkiego rozwoju miasta za sprawa między innymi komisarza Naczelnej Rady Ludowej Stefana Łaszewskiego, wojewody pomorskiego. Spacer będzie prowadził szlakiem budynków powstałych z inicjatywy przede wszystkim Antoniego Bolta w trakcie 12 lat jego prezydentury.
4. Wielcy przedsiębiorcy – okres międzywojenny to w Toruniu rozwój przestrzenny, naukowy ale także gospodarczy, spacer przypominający wybitnych przedsiębiorców toruńskich: Roberta Tilka, Pawła Cierpiałkowskiego, Teodora Sponagela, szlakiem miejsc związanych z ich działalnością.
5. Polki w okupacyjnym mieście – Ideą tego spaceru będzie prezentacja Polek walczących w konspiracji, różnymi metodami i przy wykorzystaniu środków jakimi dysponowały: Wilhelminy Kaczmarek i Klary Jeziorskiej. Spacer po okupacyjnym Toruniu będzie okazja do poznania siedzib instytucji hitlerowskich, siedziby Gestapo, więzienia itd.
6. Nadajemy z Torunia – postać Zenona Jarugi-Sauk, radiowca, aktora , twórcy kabaretów i ponad 600 słuchowisk dla dzieci o charakterze edukacyjnym. Jego historia będzie okazją do przedstawienia miejsc związanych z życiem kulturalnym powojennego Torunia.
7. Śladami artystów – w 1920 r. z inicjatywy malarza J. Fałata i pisarza, krytyka literackiego A. Górskiego powstała Konfraternia Artystów – zrzeszenie twórców i działaczy kulturalnych, których głównym motywem była „odbudowa życia umysłowego i artystycznego w Toruniu i województwie pomorskim”. Spacer będzie okazją do poznania miejsc związanych z życiem artystycznym ówczesnego miasta i prezentacji toruńskiej aktorki, gwiazdy kina – Heleny Grossówny.

 

 

CZERWIEC

15.06 (sobota), godz. 12.00
Toruńskie kobiety w noc okupacji
Spacer w ramach projektu „Bohaterowie codzienności”

Prowadzenie: Marcin Orłowski
Wstęp wolny!
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

29.06 (sobota), godz. 12.00
Toruńskie kobiety w noc okupacji
Spacer w ramach projektu „Bohaterowie codzienności”

Prowadzenie: Marcin Orłowski
Wstęp wolny!
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 

LIPIEC

6.07 (sobota), godz. 10.00
Spacer z Burmistrzem
Schyłek XIX wieku i czasy kiedy doktor Georg Kersten nadburmistrz Torunia, dąży do zbudowania silnego miasta, to w tym okresie powstają okazałe gmachy sądów, dwa kościoły, miasto się rozrasta. Spacer będzie prowadzony szlakiem budynków, które powstały z inicjatywy nadburmistrza. Zbiórka w holu CSW.
Prowadzenie: Marcin Orłowski
Wstęp wolny!
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

14.07.(niedziela), godz. 12.00
Słoneczniki, czyli toruńskie zegary słoneczne
Prowadzący opowie o historii zegarów słonecznych, zasadzie funkcjonowania, roli zegarów słonecznych w rozwoju cywilizacji. W trakcie spaceru opowie o legendach związanych z zegarami i wyjaśni zasady funkcjonowania takich zegarów jak: zegar miejski na Bramie Chełmińskiej 1704 – ok.1830, miejski zegar słoneczny 1740 – 1900/1903, zegar na kamienicy na ul. św. Katarzyny, zegar sgraffito wzorowany na niezachowanym zegarze z Zamku Królewskiego w Warszawie, zegar Gnomon I, pojęcie analemmy, równanie czasu, wymiar gnomoniczny i artystyczny zegara itd. Zbiórka w holu CSW.
Prowadzenie: Krzysztof Przegiętka
Wstęp wolny!
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

19.07 (piątek), godz. 17.30
Spacer z Burmistrzem
Schyłek XIX wieku i czasy kiedy doktor Georg Kersten nadburmistrz Torunia, dąży do zbudowania silnego miasta, to w tym okresie powstają okazałe gmachy sądów, dwa kościoły, miasto się rozrasta. Spacer będzie prowadzony szlakiem budynków, które powstały z inicjatywy nadburmistrza. Zbiórka w holu CSW.
Prowadzenie: Marcin Orłowski
Wstęp wolny!
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 

SIERPIEŃ

4.08. (niedziela), godz. 12.00
Wielcy budowniczowie
Okres po I wojnie światowej, czasy szybkiego rozwoju miasta za sprawa między innymi komisarza Naczelnej Rady Ludowej Stefana Łaszewskiego, wojewody pomorskiego. Po pierwszych trudnych latach powojennych kolejni burmistrzowie miasta, Bronisław Dietl, Stefan Michałek, Antoni Bolt, starają się w przemyślany sposób rozwijać miasto. Spacer będzie prowadził szlakiem budynków powstałych z inicjatywy przede wszystkim Antoniego Bolta.
Prowadzenie: Marcin Orłowski
Wstęp wolny!
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

6.08. (wtorek), godz. 17.30
Słoneczniki, czyli toruńskie zegary słoneczne
Prowadzący opowie o historii zegarów słonecznych, zasadzie funkcjonowania, roli zegarów słonecznych w rozwoju cywilizacji. W trakcie spaceru opowie o legendach związanych z zegarami i wyjaśni zasady funkcjonowania takich zegarów jak: zegar miejski na Bramie Chełmińskiej 1704 – ok.1830, miejski zegar słoneczny 1740 – 1900/1903, zegar na kamienicy na ul. św. Katarzyny, zegar sgraffito wzorowany na niezachowanym zegarze z Zamku Królewskiego w Warszawie, zegar Gnomon I, pojęcie analemmy, równanie czasu, wymiar gnomoniczny i artystyczny zegara itd. Zbiórka przed wejściem do CSW.
Prowadzenie: Krzysztof Przegiętka
Wstęp wolny!
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

24.08. (sobota), godz. 12.00
Wielcy budowniczowie
Okres po I wojnie światowej, czasy szybkiego rozwoju miasta za sprawa między innymi komisarza Naczelnej Rady Ludowej Stefana Łaszewskiego, wojewody pomorskiego. Po pierwszych trudnych latach powojennych kolejni burmistrzowie miasta, Bronisław Dietl, Stefan Michałek, Antoni Bolt, starają się w przemyślany sposób rozwijać miasto. Spacer będzie prowadził szlakiem budynków powstałych z inicjatywy przede wszystkim Antoniego Bolta.
Prowadzenie: Marcin Orłowski
Wstęp wolny!
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 

 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 17 maja / Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście
 • 25 maja / Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
 • 25 maja / Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
 • 25 maja / Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
 • 25 maja / Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
 • 25 maja / Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
 • 25 maja / Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
 • 25 maja / Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
 • 25 maja / Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
 • 25 maja / Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
 • 25 maja / Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
 • 25 maja / Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji
 • 15 czerwca / Toruńskie kobiety w noc okupacji

 

Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu Patriotyzm Jutra.

 

 

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń