MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

12. Przegląd Nowego Kina Francuskiego

TORUŃSCY ARTYŚCI NA DNI TORUNIA

Opublikowano: 17 czerwca 2021 Views: 608 Czytelnia, Książki, Strona główna

Strefa wymiany myśli – architektura sakralna PRL

Kiedy: 25.06.2021 (piątek), godz. 18.00 (online)

Wykład towarzyszący wystawie X Triennale Sztuki Sacrum: świętość natury?

W połowie XX wieku w kościele katolickim dużego znaczenia nabrał ruch odnowy liturgicznej, który doprowadził do zwołania Soboru Watykańskiego II. Jego ustalenia miały istotny wpływ na architekturę sakralną, która, od pewnego czasu, pozostawała pod wpływem modernizmu. W Polsce obie te okoliczności zbiegły się w czasie z umocnieniem się władzy komunistycznej, z zasady bardzo niechętnej Kościołowi i mającej monopol m.in. na wydawanie pozwoleń budowlanych. Powstałe w takich warunkach świątynie naznaczone są piętnem „źle urodzonych”, a ich formy architektoniczne i funkcjonalne pozostają niezrozumiałe dla szerokiej rzeszy odbiorców. Czy można więc „polubić” architekturę sakralną z czasów PRL-u? Tytułowy wykład dostarczy wielu argumentów ku temu.

Prowadzenie: Iwona Jastrzębska-Puzowska – historyczka sztuki, która specjalizuje się w badaniu historii architektury Bydgoszczy i regionu. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia sztuki. Pracę doktorską obroniła w 2003 roku (praca zatytułowana „Architekt Fritz Weidner i jego rola w kształtowaniu nowego oblicza Bydgoszczy na przełomie XIX i XX wieku”, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Waźbiński). Uzyskała tytuł dr nauk humanistycznych w zakresie historii – historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gdzie: Facebook Centrum Literatury CSW

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń