MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Letnie spacery tematyczne: Sport i rozrywki na Bydgoskim Przedmieściu

Edukacja we wrześniu!

Opublikowano: 1 września 2017 Views: 1205 Cykle Czytelni, Czytelnia, Książki, Orient Express, Strona główna

22.09.2017 – Orient Express. Sztuka i język

Kiedy: 22 września (piątek), godz. 17.00

Zapraszamy na siódme spotkanie (i pierwsze po wakacyjnej przerwie) z cyklu Orient Express, podczas którego pomożemy odkryć, poznać i trochę lepiej zrozumieć kolejny aspekt tajemniczego świata i kultury Bliskiego Wschodu – sztukę i język!

W programie spotkania:

1) Swietłana Czerwonnaja: Meczet – zwierciadło islamu

Wykład poświęcony będzie tzw. meczetowi współczesnemu w doświadczeniach architektów i artystów różnych szkół narodowych, regionalnych i kontynentalnych. Pojęcie „współczesny meczet” nie oznacza w tym przypadku obowiązkowej przynależności architektonicznego wyglądu meczetu, jego konstrukcji i zdobnictwa do artystycznego kierunku modernizmu i postmodernizmu, do tego, co w literaturze historii sztuki określa się francuskim l’art moderne lub angielskim contemporary art – wyrażeniami charakteryzującymi zerwanie z historycznymi tradycjami, poszukiwanie nowych form i metod organizacji przestrzeni oraz nowatorskie koncepcje architektury najnowszych czasów. 
W kręgu zainteresowań autorki pozostaną wszystkie meczety zbudowane na nowo i zrekonstruowane na podstawie zabytków minionych epok, wykończone, już działające oraz jeszcze niepostawione, zaprojektowane na Krymie, przede wszystkim na przestrzeni tych dwóch i pół dziesięcioleci, które oddzielają lata 1980-1990 (szczyt masowej repatriacji Tatarów Krymskich do ich historycznej ojczyzny z przymusowego zesłania; początek społecznej, kulturalnej i politycznej integracji w niepodległym państwie ukraińskim) od „czarnej wiosny” 2014 roku, oznaczającej nowy dramatyczny zwrot w dziejach krymsko-tatarskiego narodu.

Swietłana Czerwonnaja – profesor zwyczajny (2004), doktor habilitowany (1990) w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii sztuk pięknych; absolwentka Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu M.W. Łomonosowa (Katedra Historii i Teorii Sztuki Wydziału Historycznego), a także studiów podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych ZSRR oraz Religijnej Szkoły przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie (specjalność „Islam w Europie”); członek International Association of Art Critics and Art Historians, Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus (Germany, München, Mitglied des Kuratoriums), International Oral History Association, International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (Commission on Urban Anthropology), International Society of Ethnology and Folklore, Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od 2004 roku mieszka w Polsce, pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pole badań i zainteresowań naukowych obejmuje: sztukę i religię, islam współczesnego świata, sztukę i polityczne zmiany we Wschodniej Europie XX–XXI w., kultury narodów dawnego Imperium Rosyjskiego i ich ruchy narodowe. Autorka ponad 500 publikacji naukowych i popularno-naukowych wydanych w różnych krajach i językach europejskich.

2) Sumaya Al-Hawary: „Sezamie, otwórz się!” – warsztaty językowe

Chcesz poczuć się niczym Alladyn, który potarłszy lampę wyszeptał życzenie i latający dywan zabrał go w podróż pełną przygód? Przed Tobą okazja do poznania uroków takiej podróży, wędrówki przez świat arabskich liter i dźwięków, okrytych mgiełką tajemniczości, którą rozwiać potrafi tylko moc tajemnych słów: „Abrakadabra!”. U kresu tej podróży posiądziesz wiedzę, o której marzą inni, a w labiryncie tak trudnych wcześniej do rozszyfrowania arabskich znaków poruszać się będziesz z taką swobodą, że brać Cię będą za jednego z czterdziestu rozbójników Ali Baby. Nasze warsztaty językowe to szansa, by wkroczyć w świat Alladyna, Sindbada i Szeherezady, wypowiedzieć magiczne słowa „Sezamie, otwórz się!”, a wtedy skarbnica tajemniczych liter i misternych ornamentów stanie przed Wami otworem.

Sumaya Al-Hawary – Syryjka pochodzenia palestyńskiego; wieloletni lektor natywny języka arabskiego (2008-2009 WSG w Bydgoszczy, 2012-2017 UMK w Toruniu, 2015-2017 UKW w Bydgoszczy); ukończyła studia wyższe na kierunku budownictwo na Uniwersytecie w Damaszku, następnie studia licencjackie na kierunku filologia, specjalność nauczanie języka angielskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia magisterskie na kierunku filologia, specjalność arabistyka na tej samej Uczelni; w 2015 roku podjęła studia doktoranckie na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień języko- i literaturoznawczych świata arabsko-muzułmańskiego.

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń