MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Okładka książki M. Supruniuka

Promocja książki Mirosława A. Supruniuka

Spotkanie promocyjne AVANT – pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Aktywistki FEMEN by joparis @Flickr

Opublikowano: 19 czerwca 2012 Views: 1363 Czytelnia

FILOZOFIA SZTUKI: FEMINIZM

środa, 20 czerwca, godz. 18.00, Czytelnia CSW
 

W dzisiejszych czasach jesteśmy już oswojeni z potrzebą ekspresji kobiet na polu sztuki. Także taką, która nie wyrzeka się swojej płciowości, lecz czyni z niej  centralną figurę wypowiedzi artystycznej. Ciągle jednak próbujemy odnaleźć język, który opisałby  zawarty w niej potencjał i bogactwo znaczeń, szukając kategorii wokół których dałby się zbudować spójną interpretację zjawisk. Natrafiamy przy tym na ograniczenia, które wynikając z klasycznego ujęcia sztuki, każą nam  rozważyć status sztuki feministycznej w odniesieniu do takich atomów myślenia estetycznego, filozoficznego jak : dzieło sztuki, prawda, samoidentyfikacja, bunt, rytuał i wiele innych. Jak umiejscowić sztukę feministyczną? Czy tylko kobiety mogą ją tworzyć? Z jaką wizją świata ona walczy a jaką proponuje? Zainteresowanych taką problematyką zapraszam na ostatnie spotkanie z cyklu „Filozofia sztuki” poświęconemu nurtowi feministycznemu .

 

Filozofia sztuki. Cykl spotkań dla licealistów to cykl zajęć, podczas których dyskutowane będą różne, najnowsze nurty wiedzy o sztuce powiązane z myślą filozoficzną. Filozofowie od początku towarzyszyli bowiem artystom uprawiając refleksję nad sztuką. Nawet wtedy, kiedy nazwa dyscypliny – estetyki – oficjalnie jeszcze nie istniała. Od starożytności po dzień dzisiejszy zajmują ich te tematy, owocując powstaniem wielu nurtów wiedzy o sztuce. Prowadząca zajęcia, Malina Barcikowska, proponuje przyjrzeć się kolejno tym najnowszym: psychoanalizie, hermeneutyce, filozofii fotografii, postmodernizmowi, nowym mediom, nurtowi ekologicznemu, feminizmowi. Ich bliższe poznanie pozwoli nie tylko poznać główne estetyki XX i XXI wieku lecz także zrozumieć wiele przemian w samej sztuce, których powstaniu towarzyszyła inspiracja płynąca z prac teoretycznych filozofów.

Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość filozofii!

 

Każda druga środa miesiąca, godz. 18.00, Czytelnia CSW

WSTĘP WOLNY

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń