MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Otwarte spotkanie Koła Naukowego Krytyków Artystycznych

Koło Naukowe Krytyków Artystycznych – zmiana terminu spotkania

Opublikowano: 7 lutego 2014 Views: 1748 Cykle Czytelni, Koło Krytyków Artystycznych

Otwarte spotkanie Koła Naukowego Krytyków Artystycznych

sobota, 15 lutego, godz. 12.00 – 16.00

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi aktywności artystycznej w jej społecznym kontekście oraz badaniem relacji pomiędzy sztuką współczesną a filozofią zachęcamy do udziału w  spotkaniu Koła Naukowego Krytyków Artystycznych.

Koło Naukowe Krytyków Artystycznych działa przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego członkami są studenci kierunku Krytyka Artystyczna, którzy w poprzednim roku akademickim utworzyli koło w celu rozwijania swoich zainteresowań z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej w jej szerokim kontekście, obejmującym takie dziedziny nauki jak: historia sztuki, historia kultury, filozofia, psychologia percepcji, etnologia. Współorganizacja tematycznych spotkań w Czytelni jest formą współpracy z instytucją CSW.

Spotkanie poprowadzi Malina Barcikowska.

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń