MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zdjęcie reżysera

Portrety: Umut Daag

Kadr z filmu To właśnie seks

Anty-Walentynki w Kinie Centrum

Afisz reklamujący wydarzenie

Opublikowano: 15 stycznia 2015 Views: 1626 Kino Centrum, Wydarzenia

Panel dyskusyjny: Piractwo czy dozwolony użytek?

5 lutego, czwartek, g.18.00 / wstęp wolny!

Kino Centrum zaprasza na rozmowę dotyczącą prawa dozwolonego użytku, nowoczesnego modelu zarządzania kulturą, sposobu działania organizacji zbiorowego zarządzania oraz szeroko rozumianej własności intelektualnej.

W XXI wieku nielegalne kopiowanie i dozwolony użytek przenikają się, a opłata reprograficzna w obecnej formie nie pasuje do realnych zachowań konsumentów. Jedyną szansą dla twórców jest przekonywanie użytkowników do wyboru legalnych źródeł kultury i sprzedawanie treści na wielu platformach – fizycznych i cyfrowych. Uczestnicy spotkania spróbują odpowiedzieć na pytanie gdzie kończy się dozwolony użytek, a zaczyna piractwo, a także podyskutują na temat nowych sposobów dystrybucji kultury.

Uczestnicy spotkania:

Dariusz Brzostek – dr hab., teoretyk literatury, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa UMK. Zajmuje się badaniem kultury popularnej, estetyki grozy oraz antropologii kontrkulturowej. Komentuje twórczość Stanisława Lema. Uprawia także sound studies oraz field recording. Autor monografii: Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy (Toruń 2009) oraz Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem (Toruń 2014).

Maciej Siwicki – dr n. praw., LL.M. (Goethe Univ. FfM), – adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK. W obszarze jego zainteresowań naukowych mieszczą się głównie prawne aspekty wykorzystywania nowoczesnych technologii przetwarzania informacji, funkcjonowania środków społecznego przekazu w Polsce oraz ochrony własności intelektualnej. Jest autorem monografii: Nielegalne i szkodliwe treści w Internecie. Aspekty prawnokarne (2011) oraz Cyberprzestępczość (2013).

Michał Kanownik – dyrektor Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT.

Kamil Jaczyński – dyrektor wykonawczy w wytwórni muzycznej Wielkie Joł. Wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Menedżerów Muzycznych.

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń