MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Bilety

Centrum

Views: 4449 Info, O CSW

Współpraca

Współpraca

Nadesłane zgłoszenia projektów merytorycznych (artystycznych i edukacyjnych) powinny spełniać następujące warunki:

  • projekt powinien zostać przesłany drogą mailową na adres: dyrektor@csw.torun.pl w formacie pdf, bez dodatkowych załączników;
  • zgłoszenie nie powinno przekraczać 5 stron;
  • zgłoszenie powinno zawierać wstępny kosztorys.

Zgłaszający otrzyma odpowiedź drogą mailową po rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora.

 

Praktyki studenckie i wolontariat

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu przyjmuje zgłoszenia zainteresowanych studentów i absolwentów na praktyki i wolontariat. Wszystkich, którzy chcieliby odbyć praktyki prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: info@csw.torun.pl

Praktyki i wolontariat można odbywać w następujących działach:

  • dział administracyjny, w zakresie opieka ekspozycji
  • dział promocji/pr/sponsoringu
  • dział edukacyjny

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń