MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Współpraca

Obiekt

Views: 1953 Info, O CSW

Centrum

Miejsca, gdzie prezentuje się sztukę, stają się co raz bardziej podobne do wielkich centrów rozrywki, gdzie serwuje się wyśmienitą kawę, gdzie można zobaczyć ciekawe filmy, kupić albumy i turystyczne pamiątki, przeglądać prasę – po prostu oddawać się urokom życia. Nie zapominajmy jednak, że instytucje dedykowane sztuce są czymś jeszcze… Są miejscami niezwykłych zdarzeń, gdzie opowiada się fascynujące historie i znajduje się odpowiedzi na nurtujące pytania. To współczesne gabinety osobliwości, pełne niezwykłych przedmiotów i umykających obrazów. Pierwszy dyrektor Centre Pompidou w Paryżu uważał, że muzeum to przestrzeń erotyczna, poświęcona przyjemnościom, w której widz oddaje się marzeniom.

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, otwarte w czerwcu 2008, jest jedną z najnowszych przestrzeni dedykowanych w całości sztuce współczesnej w Polsce. Stawiając na nowoczesną, intermedialną i interdyscyplinarną formułę działania, zróżnicowany program, międzynarodowe kooperacje, stwarzając atmosferę sprzyjającą twórczemu wypoczywaniu, CSW stanowi miejsce otwartej dyskusji nad najważniejszymi zjawiskami w sztuce. Poprzez wystawy, wykłady, seminaria, programy rezydencyjne dla artystów, publikacje, działania edukacyjne, a także tworzenie kolekcji, CSW Znaki Czasu aktywnie włącza się w obieg sztuki współczesnej.

Program Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w latach 2008-2010 koncentrował się między innymi wokół fenomenu glokalności, rozumianego jako ujęcie zjawisk regionalnych w perspektywie globalnej. Był to punkt wyjścia do budowania tożsamości instytucji, która utworzona została z dala od centrum.

///

CSW Znaki Czasu w Toruniu, choć młode, ukształtowało swój profil jako instytucja, która kładzie nacisk na “bycie współczesną” i “bycie międzynarodową”. Jego interdyscyplinarny charakter i otwartość na większość innowacyjnych i “przełomowych” badań w obszarze różnorodnych ekspresyjnych środków gwarantuje jego aktywną i dynamiczną rolę w regionalnym i narodowym kontekście kulturowym oraz podkreśla duży potencjał w dialogu z innymi instytucjami sztuki współczesnej działającymi na całym świecie.

Otwartość na eksperymentowanie i innowacje, koncentracja na aktualnych kreatywnych praktykach wyrażanych za pośrednictwem różnych środków i języków artystycznych zawarta w misji Centrum jest podstawą, na której oparty program na lata 2011 – 2014. Jego celem jest pogłębienie i rozwinięcie tych założeń poprzez liczne wystawy indywidualne i grupowe międzynarodowych i polskich artystów, charakterystyczne dla danego miejsca wydarzenia wewnętrzne i plenerowe, warsztaty, rozmowy, panele, wykłady i inne działania uzupełniające. Dzięki szerokiemu spektrum działań ta propozycja programowa ma na celu pozycjonowanie Centrum jako prawdziwej platformy dla rozwoju sztuki i intelektualnego kontekstu odpowiadającego naszym czasom.

Koncepcja programu 2011 – 2014

Program instytucji działalności wystawienniczej Centrum i innych działań uzupełniających oraz dydaktycznych poprzez stosowanie dwóch zasad będących nieodłącznym elementem charakteru Centrum:

  • Pierwsza zasada, dotyczy działalności wystawienniczej, która musi być na wysokim poziomie, musi mieć charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny, musi być innowacyjna pod względem prezentacji i spójna w strukturze koncepcyjnej.
  • Druga zasada, opiera się za założeniu, że Centrum nie powinno spełniać jedynie funkcji “Kunsthalle” – miejsca tymczasowych wystaw – ale funkcjonować także jako muzeum, którego celem jest utrzymywanie, konserwowanie, rozbudowywanie i promowanie swojej kolekcji.

Z tego względu konstrukcja program odpowiada trzem rodzajom tematycznie powiązanych i skoordynowanych wystaw: odbywających się raz na cztery lata, raz na dwa lata i raz w roku.

/ Czteroletni program składa się z 4 (jedna rocznie) tematycznie powiązanych wystaw i 8 (dwie rocznie) indywidualnych wystaw polskich artystów pod opieką międzynarodowych kuratorów.

/ Dwuletni program składa się z 1 dużego projektu badawczego i projektu o charakterze wystawowym, w które zaangażowani będą  międzynarodowi kuratorzy i artyści, i które będą zrealizowane w formie wystawy (jednej rocznie) oraz w formie publikacji / książki.

/ Program roczny składa się z indywidualnych wystaw międzynarodowych artystów, zaproszonych do zrealizownia projektu specjalnie dla Centrum.

 

Załączniki

STATUT (pdf, 46.2 KiB)

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń