MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Anna Halarewicz, akwarela, 2015, dzięki uprzejmości artystki

ART next to FASHION

CZYSTE WODY / This Yearning is Ours!

Opublikowano: 24 marca 2016 Views: 27253 Press Room

RAPORT / Wystawa środowiska akademickiego Wydziału Sztuk Pięknych UMK

„RAPORT”

01.04 – 15.05.2016

otwarcie wystawy: 1 kwietnia, 19:00

Raport 2015 to wystawa artystów-wykładowców związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zgodnie z definicją tytułowego pojęcia wystawa ma charakter sprawozdawczy, chociaż rozległość prezentowanych tendencji wychodzi poza surowość urzędowego doniesienia. Zamiast uporządkowanej struktury mamy raczej do czynienia z barwnym, nieregularnym ornamentem, który wymyka się porządkowi zwyczajowej relacji. Na wystawie obok siebie pojawi się wiele różnych wątków i problemów: począwszy od poszukiwania formy, zainteresowania przestrzenią, problematyką figury i figuracji, poprzez inspiracje płynące z codziennych obserwacji i przejawy impulsów czerpanych z życia, aż do fascynacji komunikacją i światem mediów cyfrowych.

Do wystawy zaproszono byłych i obecnych artystów-wykładowców oraz doktorantów, co stwarza przestrzeń dynamicznych spotkań i zaskakujących zderzeń. W takiej intensywności i różnorodności mają szansę ujawnić się całkiem nowe wartości i sensy, a intensywność z jaką każdy z obrazów przemawia w kontekście wspólnej wystawy sprawia, że poszczególne wątki zaczynają ze sobą korespondować.
W takim ujęciu wystawa jest więc „raportem” w sensie psychologicznym, jako miejsce spotkania pomiędzy ludźmi, ideami i mediami, co stanowi dobre dopełnienie obchodów 70. lecia Wydziału Sztuk Pięknych.

 

 

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń