MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Bryan Adams

Bryan Adams „EXPOSED”

baner za ścianą

„Za ścianą” / wybrane prace z kolekcji CSW

Jarosław Kozłowski

Opublikowano: 6 listopada 2015 Views: 7064 Press Room

Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 1965-1980 / Sensation of Reality and Conceptual Practices 1965–1980. Jarosław Kozłowski

PL

16. 10. 2015 – 3. 01. 2016

otwarcie wystawy / exhibition opening: 16.10.2015, 19.00

Kurator wystawy / curator: René Block

Współorganizator wystawy / partner: MOCAK

Toruńskie CSW prezentuje wystawę monograficzną czołowego polskiego konceptualisty, Jarosława Kozłowskiego. Wystawa obejmuje przede wszystkim wczesne prace artysty, nigdy dotąd nie eksponowane – wyłania się z nich swoisty „portret artysty z czasów młodości”, naszkicowany na tle polityczno-społecznych wydarzeń tamtego okresu. Zobaczymy także rysunki, fotografie oraz zrekonstruowane na potrzeby pokazu instalacje odnoszące się do kluczowych dla twórcy problemów, związanych z artystyczną interpretacją języka.

W ramach toruńskiej wystawy pokazane zostaną m. in. szkice, rysunki, obrazy i asamblaże z drugiej połowy lat 60., w większości nigdy dotychczas nie eksponowane i niejako odkryte na nowo przez samego autora. Odsłaniają one nieznane dotąd oblicze artysty, wówczas jeszcze studenta poznańskiej PWSSP. Powstałe całkowicie niezależnie od obowiązujących programów prace są zapisem bardzo subiektywnych doznań i doświadczeń, odnoszących się również do kontekstu politycznego tamtego czasu.

W przestrzeni CSW zrekonstruowana zostanie jedna z pierwszych instalacji artysty pt. Sytuacja, zrealizowana w 1968 r. w Galerii pod Mona Lisą we Wrocławiu, tak jak i dwie inne instalacje z lat 70., wcześniej w Polsce nie pokazywane – Terytorium I i Terytorium II. Zaprezentowane zostaną również zbiory rysunkowe oraz prace fotograficzne związane, z jednej strony, z dekonstrukcją zużytych form artykulacji, z drugiej, z radykalnym poszukiwaniem nowego języka sztuki, a także prace badające różnego rodzaju relacje między obiegowymi pojęciami a rzeczywistością, między słowem a tym, co widzialne i tym, co możliwe tylko w wyobraźni. Również pośród nich są prace, które dotychczas nie były nigdzie eksponowane.

Dopełnieniem wystawy będzie działanie w przestrzeni publicznej Torunia – kontynuacja akcji przeprowadzonej kilkadziesiąt lat temu w Osiekach, Koszalinie i w Poznaniu, później też w Dreźnie, polegającej na desygnowaniu wybranych miejsc jako Stref wyobraźni.

Toruńska wystawa dedykowana jest przez autora pamięci Jerzego Ludwińskiego, wybitnego polskiego teoretyka sztuki, wieloletniego przyjaciela artysty.

Wystawa Jarosława Kozłowskiego zaprezentowana zostanie także w przestrzeniach krakowskiego MOCAK-u , w terminie od października 2016 r. do kwietnia 2017 r.

ENG

The CoCA in Toruń is staging a monographic exhibition of the major Polish conceptual artist Jarosław Kozłowski. Displayed are mostly the artist’s early works not exhibited before, revealing a peculiar “portrait of the artist as a young man”, sketched against a background of political and social events of that time. The exposition also embraces drawings, photographs and installations, the last reconstructed especially for this exposition, all related to the key problems in Kozłowski’s work and his artistic interpretation of language.

The exhibition in Toruń will also comprise sketches, drawings, paintings and assemblages from the second half of the 1960s, most of which have not been displayed before and have been rediscovered by the author himself. They uncover an unknown face of the artist, who back then was still a student of the Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych in Poznań. Created regardless of obligatory curricula, these pieces are records of very subjective sensations and experiences, also as regards the political context of those days.

One of the artist’s first installations entitled Sytuacja [Situation], created in 1968 in the Galeria pod Moną Lisą in Wrocław, will be reconstructed at the CoCA, as well as two other installation from the 1970s, not presented in Poland before – Terytorium I and Terytorium II. Among the displayed works there will also be sets of drawings and photographic works related to, on the one hand, deconstruction of used forms of articulation and, on the other, radical search of a new language of art, as well as works exploring various relations between common ideas and reality, between words and what is visible or merely imaginable. Again, some of these works that have not been on display before.

The exhibition will be accompanied by an event taking place in public space in Toruń – a continuation of the action carried out in Osieki, Koszalin and Poznan several dozen years ago, and later in Dresden, involving marking selected places as „Imagination Zones”.

The artist has dedicated the Torun exhibition to the memory of Jerzy Ludwiński, an eminent Polish theoretician of art, the artist’s long-standing friend.

Jarosław Kozłowski’s exhibition will also be hosted by MOCAK in Kraków from October 2016 to April 2017.

 

 

 

CSW Torun_JAROSLAW KOZLOWSKI_podpisy do zdjec_foto Wojciech olech

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń