MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Plakat konkursi

Wystaw się w CSW / konkurs fotograficzny

Do sześciu razy sztuka!

Opublikowano: 1 stycznia 2015 Views: 1927 Edukacja, Info

Regulamin działań edukacyjnych dla grup zorganizowanych

 

 1. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, zwane dalej Centrum, świadczy usługę organizacji warsztatów skierowanych do grup zorganizowanych.
 2. Warsztaty prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia warsztatów za wyjątkiem przeszkolenia w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 
 3. Uczestnictwo grup liczących powyżej 30 osób ustalane jest indywidualnie, przy czym cena za bilet każdej dodatkowej osoby wynosi dwukrotność kwoty zdefiniowanej w cenniku.
 4. Aktualna oferta warsztatów oraz cennik warsztatów publikowane są na stronie internetowej Centrum: www.csw.torun.pl/edukacja.
 5. Wstępna rezerwacja terminu warsztatów (wraz z załączoną do rezerwacji informacją dotyczącą ilości i wieku uczestników, wstępnego terminu oraz wybranego tematu warsztatów) następuje poprzez zgłoszenie na adres e-mail eduakcje@csw.torun.pl lub telefonicznie pod numerem 56 610 97 16 oraz po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu. 
 6. Nauczyciel/opiekun grupy dokonujący zgłoszenia grupy na warsztaty ma prawo zrezygnować z warsztatów, informując Centrum o rezygnacji telefonicznie lub mailowo na adres e-mail eduakcje@csw.torun.pl nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem warsztatów.
 7. Centrum zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w nagłych wypadkach. 
 8. Nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do pozostania w miejscu przeprowadzania warsztatów na czas trwania warsztatów oraz po ich zakończeniu (aż do momentu opuszczenia budynku Centrum) i sprawowania opieki nad uczestnikami warsztatów.
 9. Uczestnicy warsztatów odbywających się w przestrzeni wystawienniczej Centrum zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, w tym do przestrzegania zakazu biegania, zakazu wnoszenia żywności i napojów, zakazu dotykania eksponatów, chyba że zaznaczono inaczej, a także do stosowania się do uwag i zaleceń prowadzącego warsztaty oraz opiekunów ekspozycji.
 10. Centrum uprawnione jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych warsztatów i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań edukacyjnych Centrum. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w opisanym powyżej zakresie.
 11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników warsztatów.
 12. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.

 

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń