MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Kreatywne oprowadzanie

Oferta warsztatów edukacyjnych dla przedszkoli i szkół podstawowych

Opublikowano: 8 września 2016 Views: 1562 Dla szkół i przedszkoli, Edukacja

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

/ WARSZTATY DO WYSTAW CZASOWYCH (działania w przestrzeni aktualnych wystaw)
/ OPROWADZANIA (oprowadzanie przez przewodnika po aktualnych wystawach)
/ KREATYWNE OPROWADZANIE (oprowadzanie oraz działania w przestrzeni aktualnych wystaw)
/ WARSZTATY Z OFERTY STAŁEJ (działania w przestrzeni edukacyjnej)

Fotografia – rysowanie światłem
Nasze warsztaty fotograficzne to seria eksperymentalnych działań nawiązujących do historii fotografii klasycznej oraz współczesnej fotografii cyfrowej. Spróbujemy samodzielnie skonstruować prosty model aparatu fotograficznego – camera obscura, poznamy zasady poprawnego kadrowania oraz różne techniki fotograficzne. Pracować będziemy m.in. w technice długiego czasu naświetlania, wielokrotnej ekspozycji, multiplikacji, itp. Przebieg zajęć możemy dostosować do tematów wynikających z programu nauczania oraz indywidualnych potrzeb grupy.

Moje miasto
Warsztaty poświęcone przestrzeni miejskiej i architekturze, a także temu, co znajduje się pomiędzy budynkami – czyli zieleni, designowi i grafice. Dowiemy się, co oznacza słowo REWITALIZACJA. Przeprowadzimy prawdziwy remont, dokonując metamorfozy miejskich mebli. Wreszcie – stworzymy własne projekty, które umieścimy w przestrzeni miasta. Stworzą one nowe – nasze – miejsce spotkań i relaksu.

 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REZERWOWANIA WARSZTATÓW

Warsztaty można zarezerwować telefonicznie lub mailowo:

telefon: 056 610 9716
e-mail: eduakcje@csw.torun.pl

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

/ opłata za warsztaty:

/ 10 zł / osoba / grupa do 30 osób;

(grupy powyżej 30 osób są dzielone na mniejsze, lub pobieramy opłatę 20 zł za każdą dodatkową osobę)

/ opłata za kreatywne oprowadzanie: 10 zł / osoba
/ opłata za zwiedzanie z przewodnikiem dla grup zorganizowanych (po uprzedniej rezerwacji) – płatne 40 zł od grupy + cena biletów na wystawę (bilet ulgowy: 5 zł). Jedna grupa może liczyć do 30 osób. Grupy powyżej 30 osób są dzielone na mniejsze.
Nauczyciele, którzy sprawują opiekę nad grupą wchodzą bezpłatnie (1 opiekun / 10 osób).

/ czas trwania warsztatów –ok. 1,5 h (90 min)
/ czas trwania oprowadzania kreatywnego: ok. 1,5 h (90 min) (dotyczy oferty dla szkół ponadpodstawowych)
/ czas trwania oprowadzania po aktualnych wystawach: ok. 1,5 h (90 min.) (dotyczy oferty dla szkół ponadpodstawowych)

 

INFORMACJE DODATKOWE

/ godziny otwarcia CSW:

Poniedziałek: nieczynne

Wtorek–Czwartek: 10.00–18.00
Piątek: 10.00–20.00
Sobota– Niedziela: 12.00–18.00

/ godziny otwarcia w lipcu i sierpniu
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek–Niedziela: 12.00–20.00

 

REGULAMIN WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH
dla grup zorganizowanych

 1. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, zwane dalej Centrum, świadczy usługę organizacji warsztatów skierowanych do grup zorganizowanych.
 2. Warsztaty prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia warsztatów za wyjątkiem przeszkolenia w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 
 3. W warsztatach uczestniczyć mogą grupy szkolne liczące nie więcej niż 30 uczestników, pod opieką nauczyciela/opiekuna grupy.
 4. Aktualna oferta warsztatów oraz cennik warsztatów publikowane są na stronie internetowej Centrum: www.csw.torun.pl/edukacja.
 5. Wstępna rezerwacja terminu warsztatów (wraz z załączoną do rezerwacji informacją dotyczącą ilości i wieku uczestników, wstępnego terminu oraz wybranego tematu warsztatów) następuje poprzez zgłoszenie na adres e-mail edukacja@csw.torun.pl lub telefonicznie pod numerem 56 610 97 16 oraz po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu. 
 6. Potwierdzenie rezerwacji terminu warsztatów dokonuje się na adres e-mail podany przez nauczyciela/opiekuna grupy dokonującego zgłoszenia grupy na warsztaty.
 7. Nauczyciel/opiekun grupy dokonujący zgłoszenia grupy na warsztaty ma prawo zrezygnować z warsztatów, informując Centrum o rezygnacji na adres e-mail edukacja@csw.torun.pl nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem warsztatów.
 8. Centrum zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w nagłych wypadkach. 
 9. Nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do pozostania w miejscu przeprowadzania warsztatów na czas trwania warsztatów oraz po ich zakończeniu (aż do momentu opuszczenia budynku Centrum) i sprawowania opieki nad uczestnikami warsztatów.
 10. Uczestnicy warsztatów odbywających się w przestrzeni wystawienniczej Centrum zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, w tym do przestrzegania zakazu biegania, zakazu wnoszenia żywności i napojów, zakazu dotykania eksponatów, chyba że zaznaczono inaczej, a także do stosowania się do uwag i zaleceń prowadzącego warsztaty oraz opiekunów ekspozycji.
 11. Centrum uprawnione jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych warsztatów i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań edukacyjnych Centrum. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w opisanym powyżej zakresie.
 12. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników warsztatów.
 13. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.

Tags: , , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń