MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zmysłoteka, warsztaty

Zmysłoteka – wyniki naboru

Oferta warsztatów edukacyjnych dla przedszkoli i szkół podstawowych

Opublikowano: 8 września 2016 Views: 3252 Dla szkół i przedszkoli, Edukacja

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół ponadpodstawowych

/ WARSZTATY DO WYSTAW CZASOWYCH (działania w przestrzeni aktualnych wystaw)

Działania warsztatowe inspirowane wybranymi pracami prezentowanymi na wystawach w CSW. Uczestnicy w sposób dostosowany do wieku oraz możliwości manualnych poznają zagadnienia związane ze sztuką współczesną, twórczością wybranych artystów czy technikami plastycznymi.
Czas trwania zajęć: 1 h
cena biletu: 15 zł /osoba

/ OPROWADZANIA (oprowadzanie przez przewodnika po aktualnych wystawach)

To okazja do pogłębienia wiedzy na temat zagadnień definiujących wystawę, życie i twórczość artystów czy poznania aktualnych tendencji w sztukach wizualnych.
Czas trwania: 1–1,5 h
koszt: cena biletu + 50 zł od grupy

/ KREATYWNE OPROWADZANIE (oprowadzanie oraz działania w przestrzeni aktualnych wystaw)

Aktywna forma zwiedzania wystawy, podczas której uczestnicy nie tylko poznają wystawę od strony teoretycznej, ale przepracowują wybrane zagadnienia poprzez odpowiednio dobrane aktywności plastyczne każdorazowo dopasowywane do wieku uczestników.
Czas trwania: 1–1,5 h
koszt: 15 zł/osoba

/ WARSZTATY Z OFERTY STAŁEJ (działania w przestrzeni edukacyjnej)

1. TAKO rzecze…
Dzięki uprzejmości toruńskiego wydawnictwa TAKO zapraszamy na spotkania warsztatowe opracowane w oparciu o pełne walorów artystycznych oraz bardzo aktualne treści książki:

Do wyboru:

„DZIEŃ NA PLAŻY” – NA FALI Z JUNK ART

Warsztaty inspirowane Dniem na plaży turysty, którego komfort wypoczynku zakłóca fala śmieci… Podczas zajęć odniesiemy się do proekologicznych postaw artystycznych. Przyjrzymy się artystom wiązanym z  junk art i spróbujemy dostrzec potencjał twórczy śmieci, które sami produkujemy.

„ŚWIAT W SEKUNDZIE”

Ile to sekunda i czy da się ją uchwycić w obrazie? Podczas warsztatów przyjrzymy się zagadnieniu „decydującego momentu” nie tylko w fotografii, lecz w myśli czy tzw. mgnieniu oka, bo „za każdym razem, gdy sekunda przemierza świat, dzieje się milion rzeczy, tu, tam, wszędzie…” (z opisu książki Świat w sekundzie).

Wydawnictwo Tako publikuje książki dla dzieci oraz książki z zakresu historii sztuki i filozofii. Jednym z celów, jakie stawia sobie wydawnictwo, jest promocja dobrej literatury i ilustracji dla dzieci. Tako poświęca wiele uwagi popularyzacji książek obrazkowych, uznając, że są one pierwszym kontaktem dziecka ze sztuką, stanowią bezpośrednią inspirację do dalszej twórczości i ważny element edukacji kulturalnej i emocjonalnej dziecka. Tako często angażuje się w warsztaty literacko-plastyczne, multimedialne, spotkania z artystami i animacje czytelnicze. Realizując zajęcia edukacyjne, współpracuje często z instytucjami kultury oraz ze stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych zainteresowaniach. W katalogu wydawnictwa szczególne miejsce zajmują publikacje autorów z Hiszpanii i Japonii. Przy projektach wydawniczych Tako stale współpracuje z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata.

czas trwania warsztatów: 1 h
koszt: 15 zł/osoba

2. POZYTYWNE NEGATYWY
Warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawy grafiki warsztatowej. Począwszy od pojęć kluczowych dla sztuk graficznych, takich jak matryca, rycina oraz rodzaje i nazewnictwo technik graficznych aż po wieloetapowy proces tworzenia grafik.
czas trwania warsztatów: 1 h
koszt: 15 zł/osoba

3. WY(SZTUKI)WARKA
Zajęcia przybliżające twórczość wybranych artystów z kręgu sztuki nowoczesnej. W obszarze omawianych zagadnień znajdą się przedstawiciele malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii czy performansu.
Zapraszamy na atrakcyjne, inspirujące i rozwijające krytyczne spojrzenie na sztukę spotkania warsztatowe.
Czas trwania: 1 h
koszt: 15 zł/osoba

4. TORUŃSCY ARTYŚCI
Zapraszamy na warsztaty wokół sztuki toruńskiej. Poznacie między innymi znaną na całym świecie ilustratorkę i autorkę picturebooków – Iwonę Chmielewską, charyzmatycznego artystę, który zaopiekuje się każdym napotkanym drobiazgiem – Jerzego Brzuskiewicza, wycinającego kawałki przestrzeni rzeźbiarza – Macieja Szańkowskiego, wszechstronnie artystycznie zmobilizowaną do tworzenia estetycznych przedmiotów sztuki użytkowej Spółdzielnię RZUT czy architekta Kazimierza Ulatowskiego.
Wprowadzimy Was w indywidualny świat każdej z wybranych osób. Nawigowani naszymi zadaniami i wskazówkami, będziecie mogli sami poczuć się projektantami, malarzami, rzeźbiarzami czy ilustratorami

Czas trwania: 1 h
koszt: 15 zł/osoba

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REZERWOWANIA WARSZTATÓW

Warsztaty można zarezerwować telefonicznie lub mailowo:

telefon: 056 610 9716
e-mail: eduakcje@csw.torun.pl

w godz. 7.30–15.30

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

/ opłata za warsztaty:

/ 15 zł / osoba / grupa do 30 osób;

(grupy powyżej 30 osób są dzielone na mniejsze)

/ opłata za kreatywne oprowadzanie: 15 zł / osoba
/ opłata za zwiedzanie z przewodnikiem dla grup zorganizowanych (po uprzedniej rezerwacji) – płatne 50 zł od grupy + cena biletów na wystawę (bilet ulgowy: 10 zł). Jedna grupa może liczyć do 30 osób. Grupy powyżej 30 osób są dzielone na mniejsze.
Nauczyciele, którzy sprawują opiekę nad grupą wchodzą bezpłatnie (1 opiekun / 10 osób).

/ czas trwania warsztatów – ok. 1 h (60 min)
/ czas trwania oprowadzania kreatywnego: ok. 1,5 h (90 min) (dotyczy oferty dla szkół ponadpodstawowych)
/ czas trwania oprowadzania po aktualnych wystawach: ok. 1,5 h (90 min.) (dotyczy oferty dla szkół ponadpodstawowych)

 

INFORMACJE DODATKOWE

/ godziny otwarcia CSW:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – czwartek: 12.00–18.00
piątek: 12.00–20.00
sobota – niedziela: 10.00–19.00

 

REGULAMIN WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH
dla grup zorganizowanych

 1. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, zwane dalej Centrum, świadczy usługę organizacji warsztatów skierowanych do grup zorganizowanych.
 2. Warsztaty prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia warsztatów za wyjątkiem przeszkolenia w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 
 3. W warsztatach uczestniczyć mogą grupy szkolne liczące nie więcej niż 30 uczestników, pod opieką nauczyciela/opiekuna grupy.
 4. Aktualna oferta warsztatów oraz cennik warsztatów publikowane są na stronie internetowej Centrum: www.csw.torun.pl/edukacja.
 5. Rezerwacja terminu warsztatów (wraz z załączoną do rezerwacji informacją dotyczącą ilości i wieku uczestników, wstępnego terminu oraz wybranego tematu warsztatów) następuje poprzez zgłoszenie na adres e-mail eduakcje@csw.torun.pl lub telefonicznie pod numerem 56 610 97 16 oraz po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu. 
 6. Nauczyciel/opiekun grupy dokonujący zgłoszenia grupy na warsztaty ma prawo zrezygnować z warsztatów, informując Centrum o rezygnacji telefonicznie lub mailowo na adres e-mail eduakcje@csw.torun.pl nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem warsztatów.
 7. Centrum zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w nagłych wypadkach. 
 8. Nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do pozostania w miejscu przeprowadzania warsztatów na czas trwania warsztatów oraz po ich zakończeniu (aż do momentu opuszczenia budynku Centrum) i sprawowania opieki nad uczestnikami warsztatów.
 9. Uczestnicy warsztatów odbywających się w przestrzeni wystawienniczej Centrum zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, w tym do przestrzegania zakazu biegania, zakazu wnoszenia żywności i napojów, zakazu dotykania eksponatów, chyba że zaznaczono inaczej, a także do stosowania się do uwag i zaleceń prowadzącego warsztaty oraz opiekunów ekspozycji.
 10. Centrum uprawnione jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych warsztatów i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań edukacyjnych Centrum. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w opisanym powyżej zakresie.
 11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników warsztatów.
 12. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.

Tags: , , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń