MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zdjęcie Przewodnik po wystawie Statek Kosmiczny Ziemia

Wyprawa przez mikro i makrokosmos

Plakat Do 4 razy sztuka

Do 4. razy sztuka!

logo eduakcje csw

Opublikowano: 23 czerwca 2011 Views: 10998 Edukacja, Info

Kontakt / Rezerwacje / Cennik

Dział edukacji CSW – Eduakcje tworzą:

Elżbieta Kopacz, Agnieszka Basak-Wysota, Dorota Sobolewska, Patrycja Wójcik i współpracownicy

telefon: 56 610 97 16
email: eduAKCJE@csw.torun.pl

Rezerwacje warsztatów

telefon: 56 610 97 16
email: eduAKCJE@csw.torun.pl
INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Informacje 

 • opłata za każde warsztaty:
  15 zł za osobę
  czas trwania warsztatów – od 1 do 1,5 h
 • oprowadzanie przez przewodnika po wystawach:
  • Zwiedzanie z przewodnikiem dla grup zorganizowanych (po uprzedniej rezerwacji) – płatne 50 zł od grupy (+ cena biletów na wystawę). Jedna grupa może liczyć do 30 osób. Grupy powyżej 30 osób są dzielone na mniejsze.
   Nauczyciele, sprawujący opiekę nad grupą wchodzą bezpłatnie (na 10-cioro dzieci – 1 opiekun bezpłatnie).
  • kreatywne oprowadzanie
   15 zł za osobę 
   czas trwania – od 1 do 1,5 h
   Jedna grupa może liczyć do 30 osób. Grupy powyżej 30 osób są dzielone na mniejsze.
  • bilety:
   Bilet normalny na jedną wystawę – 15 zł
   Bilet ulgowy na jedną wystawę – 10 zł
   Bilet normalny na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych – 25 zł
   Bilet ulgowy na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych – 15 zł
   Bilet rodzinny na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych – 25 zł
   (Bilet rodzinny obejmuje: 1 lub 2 osoby dorosłe i 1 lub 2 dzieci w wieku od 8 do 18 roku życia. Każde następne dziecko otrzymuje bilet bezpłatny)
   Bilet w czwartek: 5 zł (nie dotyczy wystaw specjalnych / komercyjnych)

Ceny biletów na wystawy specjalne / komercyjne i inne bilety: https://csw.torun.pl/info/bilety-2-4181/

 • W pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 16.30 oferujemy zwiedzanie wystaw z przewodnikiem w cenie 5 zł (lub w cenie biletu na wystawy specjalne/komercyjne) – propozycja dla osób indywidualnych.
 • godziny otwarcia CSW:
  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek – czwartek: 12.00–19.00
  • piątek: 12.00–20.00
  • sobota – niedziela: 10.00–19.00

***

REGULAMIN WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH
dla grup zorganizowanych 

 1. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, zwane dalej Centrum, świadczy usługę organizacji warsztatów skierowanych do grup zorganizowanych.
 2. Warsztaty prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia warsztatów za wyjątkiem przeszkolenia w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 
 3. W warsztatach uczestniczyć mogą grupy przedszkolne i szkolne liczące nie więcej niż 30 uczestników, pod opieką nauczyciela/opiekuna grupy. Wiek dzieci – powyżej 4 lat.
 4. Aktualna oferta warsztatów oraz cennik warsztatów publikowane są na stronie internetowej Centrum: www.csw.torun.pl/edukacja.
 5. Wstępna rezerwacja terminu warsztatów (wraz z załączoną do rezerwacji informacją dotyczącą ilości i wieku uczestników, wstępnego terminu oraz wybranego tematu warsztatów) następuje poprzez zgłoszenie na adres e-mail eduakcje@csw.torun.pl lub telefonicznie pod numerem 56 610 97 16 oraz po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu. 
 6. Nauczyciel/opiekun grupy dokonujący zgłoszenia grupy na warsztaty ma prawo zrezygnować z warsztatów, informując Centrum o rezygnacji telefonicznie lub mailowo na adres e-mail eduakcje@csw.torun.pl nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem warsztatów.
 7. Centrum zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w nagłych wypadkach. 
 8. Nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do pozostania w miejscu przeprowadzania warsztatów na czas trwania warsztatów oraz po ich zakończeniu (aż do momentu opuszczenia budynku Centrum) i sprawowania opieki nad uczestnikami warsztatów.
 9. Uczestnicy warsztatów odbywających się w przestrzeni wystawienniczej Centrum zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, w tym do przestrzegania zakazu biegania, zakazu wnoszenia żywności i napojów, zakazu dotykania eksponatów, chyba że zaznaczono inaczej, a także do stosowania się do uwag i zaleceń prowadzącego warsztaty oraz opiekunów ekspozycji.
 10. Centrum uprawnione jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych warsztatów i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań edukacyjnych Centrum. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w opisanym powyżej zakresie.
 11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników warsztatów.
 12. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń