MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zdjęcie Przewodnik po wystawie Statek Kosmiczny Ziemia

Wyprawa przez mikro i makrokosmos

Plakat Do 4 razy sztuka

Do 4. razy sztuka!

logo eduakcje csw

Opublikowano: 23 czerwca 2011 Views: 11266 Edukacja, Info

Kontakt / Rezerwacje / Cennik

Dział edukacji CSW – Eduakcje tworzą:

Elżbieta Kopacz, Agnieszka Basak-Wysota, Dorota Sobolewska, Patrycja Wójcik i współpracownicy

telefon: 56 610 97 16
email: eduAKCJE@csw.torun.pl

Rezerwacje warsztatów

telefon: 56 610 97 16
email: eduAKCJE@csw.torun.pl
INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Informacje 

 • opłata za każde warsztaty:
  15 zł za osobę
  czas trwania warsztatów – od 1 do 1,5 h
 • oprowadzanie przez przewodnika po wystawach:
  • Zwiedzanie z przewodnikiem dla grup zorganizowanych (po uprzedniej rezerwacji) – płatne 50 zł od grupy (+ cena biletów na wystawę). Jedna grupa może liczyć do 30 osób. Grupy powyżej 30 osób są dzielone na mniejsze.
   Nauczyciele, sprawujący opiekę nad grupą wchodzą bezpłatnie (na 10-cioro dzieci – 1 opiekun bezpłatnie).
  • kreatywne oprowadzanie
   15 zł za osobę 
   czas trwania – od 1 do 1,5 h
   Jedna grupa może liczyć do 30 osób. Grupy powyżej 30 osób są dzielone na mniejsze.
  • bilety:
   Bilet normalny na jedną wystawę – 15 zł
   Bilet ulgowy na jedną wystawę – 10 zł
   Bilet normalny na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych – 25 zł
   Bilet ulgowy na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych – 15 zł
   Bilet rodzinny na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych – 25 zł
   (Bilet rodzinny obejmuje: 1 lub 2 osoby dorosłe i 1 lub 2 dzieci w wieku od 8 do 18 roku życia. Każde następne dziecko otrzymuje bilet bezpłatny)
   Bilet w czwartek: 5 zł (nie dotyczy wystaw specjalnych / komercyjnych)

Ceny biletów na wystawy specjalne / komercyjne i inne bilety: https://csw.torun.pl/info/bilety-2-4181/

 • W pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 16.30 oferujemy zwiedzanie wystaw z przewodnikiem w cenie 5 zł (lub w cenie biletu na wystawy specjalne/komercyjne) – propozycja dla osób indywidualnych.
 • godziny otwarcia CSW:
  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek – czwartek: 12.00–19.00
  • piątek: 12.00–20.00
  • sobota – niedziela: 10.00–19.00

***

Ogólny regulamin działań edukacyjnych

1. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, zwane dalej Centrum, świadczy usługę organizacji warsztatów i oprowadzań, zwanych dalej Działaniami, dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów.
2. Działania prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do ich prowadzenia za wyjątkiem przeszkolenia w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością.
3. Centrum ustala minimalną oraz maksymalną liczbę Uczestników Działań.
4. Uczestnictwo grup liczących powyżej 30 osób ustalane jest indywidualnie.
5. Aktualna oferta Działań oraz cennik Działań publikowane są na stronie internetowej Centrum: www.csw.torun.pl/edukacja.
6. Forma zakupu biletów na Działania każdorazowo określana jest jest przez Centrum.
7. Kupując bilet, Uczestnik jest zobowiązany udostępnić następujące dane:
– Imię
– Nazwisko
– Numer telefonu
– Adres e-mail
Dane te niezbędne są do możliwości kontaktu Centrum z Uczestnikiem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Informacjach podstawowych dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć.
8. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Ogólnego regulaminu działań edukacyjnych oraz Informacji podstawowych dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć.
9. Centrum zastrzega sobie prawo odwołania Działań w nagłych wypadkach.
10. Centrum określa konieczność obecności Opiekuna osoby niepełnoletniej w miejscu przeprowadzania Działań, na czas trwania Działań oraz po ich zakończeniu (aż do momentu opuszczenia budynku Centrum) i sprawowania opieki nad osobą niepełnoletnią. Opiekun zobowiązany jest zakupić odpowiedni rodzaj biletów dla siebie oraz osoby niepełnoletniej.
11. Uczestnicy Działań odbywających się w przestrzeni wystawienniczej Centrum zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, w tym do przestrzegania zakazu biegania, zakazu wnoszenia żywności i napojów, zakazu dotykania eksponatów, chyba że zaznaczono inaczej, a także do stosowania się do uwag i zaleceń prowadzącego warsztaty oraz opiekunów ekspozycji.
12. Centrum nie przechowuje prac wykonanych przez Uczestników w ramach Działań. W przypadku nieodebrania prac w terminie do 14 dni roboczych od dnia przeprowadzenia Działań, zostaną one zniszczone.
13. Centrum uprawnione jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych Działań i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań edukacyjnych Centrum.
Uczestnicy Działań zgłaszają brak zgody na wykorzystanie ich wizerunku w opisanym powyżej zakresie przed rozpoczęciem zajęć.
14. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników Działań.
15. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń