MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

CSW NA ŚWIĘTA!

Wystawa / CIECHOWSKI–ŚWIETLIK

Opublikowano: 13 grudnia 2016 Views: 3260 Strona główna

Wojciech Kowalczyk / Obrona doktorska – performance

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” (ul. Wały gen. Sikorskiego 13 w Toruniu) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne mgr. Wojciecha Kowalczyka.

Temat rozprawy doktorskiej: „Autorskie gatunki sztuki jako ewaluacja performance w aspekcie praktycznym i teoretycznym”.
Promotor: Dr hab. Marian Stępak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Sztuk Pięknych).
Recenzenci: Prof. dr hab. Ryszard Ługowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Dr hab. Aleksander Pieniek (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie).

• Część opisowa zostanie wyłożona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13.
• Streszczenie rozprawy w języku angielskim oraz recenzje dostępne na stronie internetowej Wydziału http://art.umk.pl
• Upublicznienie dzieła artystycznego w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu (czytelnia) w Toruniu ul. Wały gen. Sikorskiego 13 w Toruniu.

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń