MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Przegląd wideoesejów – studenci kulturoznawstwa o twórczości Petera Greenawaya

WYSTAWA / DYPLOM 2019

Opublikowano: 21 lutego 2020 Views: 4196 Strona główna

PRACA w CSW!

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu poszukuje Specjalisty/specjalistki ds. projektów i współpracy międzynarodowej – pełen etat lub inna forma współpracy (na czas zastępstwa)

Zakres obowiązków:

1. pozyskiwanie informacji i zabieganie o zewnętrzne środki finansowe na realizację projektów przez CSW, w szczególności pochodzące z Unii Europejskiej, MKiDN, MF EOG;

2. realizacja i rozliczanie projektów CSW finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym m.in. projektów międzynarodowych CSW oraz projektów inwestycyjnych dofinansowanych z RPO WKP;

3. opracowywanie sprawozdań z działalności merytorycznej oraz planów dla Organizatorów instytucji, kontakt z Organizatorami,

4. koordynacja projektów merytorycznych, zgodnie z obowiązującymi w CSW procedurami,

5. bieżące monitorowanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych krajowych i międzynarodowych.

Wymagania:
• doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów kulturalnych;
• mile widziane doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów inwestycyjnych;
• umiejętność samodzielnego poszukiwania źródeł finansowania projektów kulturalnych;
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu zaawansowanym;
• wysoka umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
• wyższe wykształcenie.

Zgłoszenia na stanowisko Specjalisty ds. projektów i współpracy międzynarodowej, zawierające CV, list motywacyjny prosimy przesyłać na adres dyrektor@csw.torun.pl z dopiskiem „PRACA W CSW / Specjalista/Specjalistka ds. projektów” do 08.03.2020 r.

CV musi zawierać klauzulę :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń