MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

WYSTAWA / Stefan Kornacki – GO HOME! / DO...

Wystawa / Dyplom 2016

Opublikowano: 12 lutego 2017 Views: 4359 Strona główna

Praca w CSW! / aktualizacja – wyniki naboru

Zarządzenie Dyrektora
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

Dyrektor CSW ogłasza nabór na wolne stanowisko montażysty wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu ul. Wały gen. Sikorskiego 13.

Stanowisko: Montażysta wystaw / pracownik techniczny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. Wymagania:

Doświadczenie przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych, instalacyjnych i montażowych.

2. Wymagania dodatkowe:

Uprawnienia spawalnicze, murarsko-tynkarskie lub elektryczne – mile widziane,
Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

3. Zakres obowiązków:

Wykonywanie prac remontowo-budowlanych, instalacyjnych oraz innych związanych z montażem, demontażem i eksploatacją wystaw oraz wszelkich innych należących do zakresu działania działu realizacji wystaw.

4. Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny,
Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
Dokumenty potwierdzające staż pracy,
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu realizacji rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór ofert – montażysta wystaw” należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. godz. 10.00 w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, sekretariat (III piętro) lub listownie na adres: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 – data wpływu do dnia 20 stycznia godz. 10.00.
Oferty zawierające niekompletne dokumenty lub dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

6. Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w instytucji kultury Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”.

7. Informacje o przebiegu naboru:

Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich w siedzibie instytucji.
Złożone przez uczestników oferty nie będą odsyłane.

 

***

Wyniki naboru:

Spośród nadesłanych zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko nowego montażysty wystaw / pracownika technicznego został wybrany pan Przemysław Garkun, posiadający bardzo duże doświadczenie w pracy w instytucjach kultury. 

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń