MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Edukacja w październiku!

DO CZYSTA / THE CLEANER – Marina Abramović

Opublikowano: 1 października 2020 Views: 899 Czytelnia, Książki, Strona główna

Orient Express: sztuka (prze)trwania (online)

Kiedy: 22 października 2020, (czwartek), godz. 17.00
Gdzie: Facebook Centrum Literatury CSW

Spotkanie online poświęcone Syrii jako obszarowi proxy war i związanemu z tym kryzysowi humanitarnemu, z którym od 2011 roku borykają się jej mieszkańcy.

Spotkanie poświęcone będzie jednemu z największych konfliktów w najbardziej współczesnej historii Bliskiego Wschodu, konfliktowi, który poza doniesieniami mediów i nielicznymi artykułami nie doczekał się pełnego opracowania w języku polskim. Mimo wielu momentów przełomowych i eskalacji działań wojennych przekazy na ich temat i wydarzeń z nimi związanych obecne są w polskich mediach zadziwiająco rzadko, dodatkowo – nie budzi najmniejszych wątpliwości fakt, że środki masowego przekazu kształtują opinię publiczną, zaś dziennikarze świadomi owej siły sięgają po zabiegi, które wpływają na naszą percepcję przedstawionych wydarzeń. Bassam Aouil dokona podczas spotkania analizy przyczyn i przebiegu konfliktu w Syrii począwszy od marca 2011 roku po chwilę obecną, nie poprzestając na przedstawieniu faktów, ale – co istotne – opatrując je celnymi komentarzami i wnioskami, wskazującymi wyraźnie, iż konflikt ten zmienia nie tylko historię tego kraju i dzieje tego regionu, ale i globalną sytuację geopolityczną.

Prowadzenie: prof. Bassam Aouil

BASSAM AOUIL – syryjski psycholog i seksuolog, profesor nadzwyczajny
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (1995-2001), Akademii Bydgoskiej (2002-2005) i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (od 2005). Współpracował
z Uniwersytetami w Damaszku i w Homsie (Syria), Rosyjską Akademią Kształcenia oraz Instytutem Pedagogiki Specjalnej w Moskwie, Akademią Nauk Pedagogicznych w Kijowie (Ukraina), Uniwersytetem Pedagogicznym w Mińsku (Białoruś). Laureat wielu nagród
i odznaczeń w Polsce (Nagroda PFRON`u, Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Nagroda Marszałka Kujawsko-pomorskiego oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej i innych). Udzielał pomocy psychologicznej syryjskim uchodźcom i wspierał zespołów Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Fundacji Wolnej Syrii i innych polskich
i międzynarodowych organizacji działających na rzecz pomocy humanitarnej Syryjczykom,
a w szczególności uchodźcom z Syrii w Turcji, Libanie i w Jordanii. Pozostawał
od samego początku konfliktu w kontakcie z demokratycznymi ugrupowaniami opozycji syryjskiej, której jest członkiem, wziął także udział w wielu spotkaniach i konferencjach na rzecz zakończenia wojny (m.in. z wysłannikiem sekretarza generalnego ONZ).

 

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń