MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Letnie spacery tematyczne: Modernizm

Z DALA OD ORKIESTRY – uroczysty pokaz i spotkanie...

Opublikowano: 1 września 2017 Views: 2008 Strona główna, Sztuka

Neurofizjologia artysty w performance / Sesja 4. eksperymentu

Kiedy: 16 września, godz. 16.00 (performance z udziałem publiczności)

Sesja 4. eksperymentu Fundacji Artystyczno-Badawczej om – organizmy i maszyny w kulturze
z udziałem Dariusza Fodczuka, Justyny Piotrowskiej i Natalii Reszki

Performanse:
godz. 16.00 – Masa, praca, moc / Dariusz Fodczuk 
godz. 17.00 – ograNICa / Justyna Piotrowska
godz. 18.00 – Nabieranie / Natalia Reszka

Zapraszamy na hol 1. piętra. Bezpłatne wejściówki do pobrania w recepcji.

/ O Eksperymencie
Nowy sposób rejestracji akcji performatywnych jest propozycją, która ma wzbogacić standardowe nagrania bazujące na dokumentacji wideo. W naszych działaniach poszukujemy nowych form zapisu dzieł o charakterze ulotnym. Podczas planowanych 7 sesji eksperymentu z udziałem 18 artystów będziemy wykorzystywać następujące rodzaje zapisu: audio na setkę, pomiaru natężenia dźwięku, monitorowania i rejestracji danych dotyczących aktywności mózgu twórcy (EEG), a także innych czynności fizjologicznych, takich jak: temperatura ciała, reakcja skórno-galwaniczna (GSR),fotografia mikroskopowa skóry artystki przed akcją i po jej zrealizowaniu, a także częstotliwość oddechów, praca serca (EKG), jak również monitorowania energii (temperatury) wewnętrznej organizmu artysty. Dobór narzędzi rejestrujących wystąpienie artystyczne zależeć będzie od scenariusza akcji i sugestii autora performance. W efekcie tych działań powstanie unikatowa baza danych w której znajdą się informacje na temat emocji i reakcji ciała performera. Tego rodzaju zbiór informacji będzie doskonałym uzupełnieniem dokumentacji wykorzystującej obraz jako główne medium. W sytuacji powodzenia eksperymentu jego finalnym efektem będzie innowacyjna, oparta na badaniach kognitywnych i neurobiologii metoda dokumentowania przebiegu performance. Zostaną również opracowane procedury postępowania przy zastosowaniu narzędzi laboratoryjnych w warunkach pełnej aktywności artysty podczas akcji. Metoda ta ma na celu poszerzenie kognicji odbiorcy poprzez dokumentację o wielonarzędziowej formie zapisu tego typu działań artystycznych. Ideacja dzieła stanowić ma tutaj formę jego archiwizacji i konserwacji.

/ O Artystach

Dariusz Fodczuk
/ urodzony w 1966 roku. Zajmuje się performansem, rzeźbą, malarstwem oraz sztuką wideo. Jest organizatorem wydarzeń artystycznych oraz współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Interakcje organizowanego w Piotrkowie Trybunalskim (od 1999 roku), oraz kuratorem bloku performance Międzynarodowego Festiwalu Global Communication w Centrum Kultury Elektrownia w Radomiu (2009). Był pomysłodawcą i kuratorem Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych w Bielsku Białej, zorganizowanego przez Galerię Bielską BWA (2007). Swoja sztukę prezentuje na przeglądach i festiwalach sztuki w Polsce, Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Justyna Piotrowska
/ urodzona w 1988 roku. W latach 2008-2013 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom socjologiczno-badawczy Stół realizowała w pracowni prof. Mariana Stępaka w 2013 roku, uzyskując wyróżnienie. W 2011 roku była stypendystką Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zajmuje się projektowaniem graficznym, aktywizacją twórczą dzieci i młodzieży na gruncie lokalnym. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i festiwalach performance. Czerpie inspiracje z bliskiego otoczenia. Artystka wielopłaszczyznowa. Sytuacje artystyczne są dla niej impulsem do tworzenia i osobistą rozgrywką. Działania w jej wykonaniu są zróżnicowane, eksperymentatorskie odnoszą się do ludzkiej egzystencji, psychiki i koloru. Współtwórczyni Przestrzeni Gruzowania w Nowym Mieście Lubawskim. Formy wypowiedzi artystycznej: performance, fotografia i fotomontaż, wideo, malarstwo.

Natalia Reszka
/ urodzona w 1989 roku, w Nowym Mieście Lubawskim, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od kilku lat utożsamia się głównie z działaniami performatywnymi, uznając je za najodpowiedniejszą dla siebie formę wypowiedzi. Poza performansem zajmuje się również malarstwem, fotografią, rysunkiem. W rodzinnym mieście opiekuje się założoną w 2012 roku Galerią Przestrzeń Gruzownia.

Partnerzy:
/ Laboratorium Neurokognitywne ICNT
/ CSW Znaki Czasu w Toruniu
/ Zakład Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
/ Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń