MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

WARSZTATY WIDEOESEJU z prof. Andrzejem Sapiją!

Edukacyjne działania do wystaw!

Opublikowano: 10 lipca 2018 Views: 2051 Czytelnia, Książki, Strona główna

LIPCOWE SPACERY TEMATYCZNE!

Zapraszamy na spacery tematyczne!
Bilet na jeden spacer: 1 zł
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

 

Słoneczniki, czyli toruńskie zegary słoneczne
[UWAGA! Brak wolnych miejsc na liście uczestników]

Kiedy: 8.07.2018 (niedziela), godz. 12.00
Prowadzący opowie o historii zegarów słonecznych, zasadzie ich funkcjonowania i roli zegarów słonecznych w rozwoju cywilizacji. W trakcie spaceru opowie o legendach związanych z zegarami i wyjaśni zasady funkcjonowania takich zegarów jak: zegar miejski na Bramie Chełmińskiej (1704–ok.1830), miejski zegar słoneczny (1740–1900/1903), zegar na kamienicy na ul. św. Katarzyny, zegar sgraffito wzorowany na niezachowanym zegarze z Zamku Królewskiego w Warszawie, zegar Gnomon I. Wyjaśni też pojęcie analemmy, równania czasu, wymiar gnomoniczny i artystyczny zegara itd.
Prowadzenie: Krzysztof Przegiętka

 

Bogactwo i rozwój
Kiedy: 14.07.2018 (sobota), godz. 12.00
Okres międzywojenny to w Toruniu rozwój przestrzenny, naukowy ale także gospodarczy, a w trakcie tego spaceru poznamy wybitnych przedsiębiorców toruńskich: Roberta Tilka, Pawła Cierpiałkowskiego, Teodora Sponagela, którzy hołdowali zasadzie, że bogactwo wiąże się z odpowiedzialnością i obowiązkiem dzielenia się i pracy dla innych. Byli to ludzie, którzy bogacąc się na swoich interesach, część dochodów przeznaczali na cele publiczne, np. Tilk zbudował altanę w Parku Miejskim. Spacer prowadzić będzie szlakiem fabryk i sklepów, których właścicieli prezentujemy podczas wykładu.
Prowadzenie: Katarzyna Kluczwajd

 

Ulica Napoleona
Kiedy: 21.07. (sobota), godz. 12.00
Wojska Wielkiej Armii napoleońskiej pojawiły się pod Toruniem na lewym brzegu Wisły w końcu listopada 1806 r., a więc wkrótce po klęsce Prus pod Jeną i Auerstädt, jednak dopiero 6 grudnia wkroczyły do opuszczonego przez armię pruską Torunia, przy niemałej pomocy Polaków – flisaków. Okres napoleoński, mimo iż Torunianie uczcili wielkiego wodza nazwaniem jego imieniem głównej ulicy miasta, wcale nie był szczęśliwy, gdyż tak naprawdę został w tym okresie zrujnowany. Spacer, podczas którego przedstawiony zostanie wielki wódz, ale przede wszystkim jego marszałkowie, którzy stacjonowali w Toruniu, prowadził będzie śladami jego kilkudniowego pobytu w naszym mieście.
Prowadzenie: Adam Paczuski

 

Noc okupacji
[UWAGA! Brak wolnych miejsc na liście uczestników]

Kiedy: 28.07.2018 (sobota), godz. 12.00
W czasie II wojny światowej toruńskie budynki zmieniły swoją funkcję, a ludność musiała podporządkować się nowej władzy. Spacer po okupacyjnym Toruniu będzie okazją do poznania siedzib instytucji hitlerowskich, siedziby Gestapo, więzienia itd., a także postaci, które odegrały ważną rolę w tamtym okresie.
Prowadzenie: Marcin Orłowski

UWAGA:
Prosimy uczestników spaceru o zabranie ze sobą dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej, koniecznych do wejścia w jednym z punktów naszej wycieczki. 

 

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń