MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Pawilon. Caligari / Wystawa

WYSTAWA / ABAKANOWICZ I INNI

Opublikowano: 7 października 2021 Views: 292 planowane, Strona główna, wystawy

Inauguracja Parku Rzeźby Współczesnej CSW

Kiedy: 21.10.2021 (czwartek), godz. 15.00

Na Bulwarze Sztuki nastąpi odsłonięcie pracy Macieja Szańkowskiego – „Struny wiatru VI. Rzeźba dla Torunia” – stworzonej specjalnie dla toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej. W parku rzeźby CSW znajdzie się wykonana z metalu rzeźba wysokości 5,2 metra.

Z tej okazji zapraszamy na Piknik Artystyczny z poczęstunkiem i grillem na Bulwarze Sztuki.

Na inaugurację wstęp wolny!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”

Blisko sześćdziesiąt lat twórczości Macieja Szańkowskiego to konsekwentnie realizowana wizja artystycznego działania, w której przestrzeń stała się tworzywem, dzięki któremu opracował własny, rozpoznawalny język artystycznej wypowiedzi, trwale wpisując się w najciekawsze dokonania polskich artystów „sztuki przestrzeni”.

Artysta połączył fotografię ze swoim warsztatem rzeźbiarskim, czyniąc pomost pomiędzy formą a sposobem jej przedstawienia. Działania Macieja Szańkowskiego, w szeroko rozumianej „sztuce przestrzeni” z odniesieniami do fotografii, stały się reprezentatywnymi w sztuce polskiej próbami „poszerzonej koncepcji rzeźby”, ujmującej zjawiska przestrzenne we wzajemnym powiązaniu. Większość jego instalacji, nawet tych konstruowanych seryjnie, zależy od warunków stwarzanych przez przestrzeń. Tak będzie również tym razem – w odniesieniu do zapoczątkowanego projektu, jakim jest Park Rzeźby CSW na Bulwarze Sztuki, Artysta stworzy specjalną pracę – „Struny wiatru VI. Rzeźba dla Torunia”.

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń