MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Ukraina! 6. Festiwal Filmowy w Kinie Centrum

Kim jest autor (dzisiaj)? – pokaz filmu i dyskusja

Opublikowano: 7 października 2021 Views: 1225 planowane, Strona główna, wystawy

Inauguracja Parku Rzeźby Współczesnej CSW

Kiedy: 21.10.2021 (czwartek), godz. 15.00

Na Bulwarze Sztuki nastąpiło odsłonięcie pracy Macieja Szańkowskiego – „Struny wiatru VI. Rzeźba dla Torunia” – stworzonej specjalnie dla toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej. Wykonana z metalu rzeźba ma 5,2 metra wysokości.

Tym samym Bulwar Sztuki zmienił swoją nazwę na Park Rzeźby Współczesnej.

 

Blisko sześćdziesiąt lat twórczości Macieja Szańkowskiego to konsekwentnie realizowana wizja artystycznego działania, w której przestrzeń stała się tworzywem, dzięki któremu opracował własny, rozpoznawalny język artystycznej wypowiedzi, trwale wpisując się w najciekawsze dokonania polskich artystów „sztuki przestrzeni”.

Artysta połączył fotografię ze swoim warsztatem rzeźbiarskim, czyniąc pomost pomiędzy formą a sposobem jej przedstawienia. Działania Macieja Szańkowskiego, w szeroko rozumianej „sztuce przestrzeni” z odniesieniami do fotografii, stały się reprezentatywnymi w sztuce polskiej próbami „poszerzonej koncepcji rzeźby”, ujmującej zjawiska przestrzenne we wzajemnym powiązaniu. Większość jego instalacji, nawet tych konstruowanych seryjnie, zależy od warunków stwarzanych przez przestrzeń. Tak będzie również tym razem – w odniesieniu do zapoczątkowanego projektu, jakim jest Park Rzeźby CSW na Bulwarze Sztuki, Artysta stworzy specjalną pracę – „Struny wiatru VI. Rzeźba dla Torunia”.

 

Dofinansowano w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń