MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Październikowe spotkania w Czytelni

Logotyp - wieczór scrabblowy

Wieczór scrabblowy

Opublikowano: 2 października 2017 Views: 4442 Książki, Strona główna, Sztuka

Ex Digitalis Salon 2017 – zaproszenie / invitation

Zapraszamy do nadsyłania exlibrisów na międzynarodowy przegląd Ex DIGITALIS Salon 2017!

Tegorocznemu międzynarodowemu przeglądowi ekslibrisu cyfrowego Ex DIGITALIS Salon 2017 patronuje jeden z pierwszych znaków książkowych wykonanych w Polsce przy pomocy narzędzi komputerowych. Jest nim ekslibris Andrzeja Pasikowskiego stworzony w 1986 roku. Ubiegły rok 2016 upłynął pod znakiem dwóch jubileuszy; 500-lecia pierwszego polskiego ekslibrisu oraz 20-lecia pierwszego polskiego ekslibrisu cyfrowego.

Tematyka ekslibrisów nadesłanych na Salon 2017 może być dowolna lub poświęcona „Rokowi Rzeki Wisły”.
…Wisła łączy polskie góry na południowej granicy z morzem na granicy północnej. Rozcina kraj na część wschodnią i zachodnią, ale spina je wieloma potężnymi mostami, które przenoszą wielowiekową tradycję w czasy współczesne i przyszłe…

 

english version: 

This year’s edition of the international review of digital bookplates Ex DIGITALIS Salon 2017 has found its bearings from one of the earliest bookplates designed in Poland by using computer-based tools, namely the one by Andrzej Pasikowski designed in 1986. The review is organised in the wake of two jubilees celebrated last year: the 500th anniversary of the first Polish bookplate and the 20th anniversary of Poland’s first digital bookplate.

The thematic scope of the bookplates submitted for Salon 2017 is unrestricted, but it may relate to ‘The Year of the Vistula’.
The Vistula connects the Polish mountains on its southern border with the sea to the north. It marks the division between the western and the eastern parts of the country, but at the same time it connects those parts through numerous imposing bridges which carry the centuries-old traditions into the present day and the future…

Karta zgłoszeniowa (pdf, 156.0 KiB)

Application form (pdf, 313.1 KiB)

Regulamin Ex Digitalis Salon 2017 (pdf, 118.9 KiB)

Ex DIGITALIS Salon 2017 Regulations (pdf, 157.2 KiB)

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń