MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Konflikty: Czyja jest Bośnia?

Zaprojektuj!

ZAPROJEKTUJ, wiosenny kurs projektowania mody cz. 2

Opublikowano: 20 maja 2022 Views: 992 Common Ground, Strona główna, Wydarzenia

Common Ground. Sympozjum No Man’s Land / Ziemia niczyja

COMMON GROUND SYMPOSIUM

NO MAN’S LAND / ZIEMIA NICZYJA

21.05.2022 SATURDAY / SOBOTA
11.00 AM – 3.00 PM / GODZ. 11.00 – 15.00
CENTRE OF CONTEMPORARY ART IN TORUŃ/ CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W TORUNIU
WAŁY GEN. SIKORSKIEGO 13
READING ROOM / CZYTELNIA

Symposium No Man’s Land / Ziemia niczyja is part of the international project Common Ground devoted to migration and accompanies the exhibition currently being created at the Centre of Contemporary Art in Toruń with the participation of 18 artists from Iceland, Lithuania and Poland. The first symposium and exhibition related to the project took place in Reykjavik last December. At that time, the participants focused on the idea of ​​home in the context of migration and the importance of food as a bonding element for people of different nationalities, from different cultures, and in demanding socio-political situations.

The symposium and exhibition in Poland go a step further – the participants leave the house, leave their familiar place and are now outside, whatever this new open space is – a garden, a meadow, a forest, a wasteland, a no man’s land … . They meet fences and borders on their way. There is no longer a richly laid table, there are weeds.

The project is the result of cooperation between three partners – the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń, the Academy of Senses in Reykjavik and the Association of Lithuanian Artists from Vilnius. The main goal of the symposium is the exchange of inspiration, knowledge and experience between institutions, artists and scientists.

Sympozjum No Man’s Land / Ziemia niczyja jest częścią międzynarodowego projektu Common Ground poświęconego migracji i towarzyszy tworzonej właśnie w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu wystawie z udziałem 18 artystek i artystów z Islandii, Litwy i Polski. Pierwsze sympozjum i wystawa związane z projektem miały miejsce w Reykjaviku w grudniu zeszłego roku. Wówczas uczestnicy skupili się na idei domu w kontekście migracji i znaczeniu jedzenia, jako elementu spajającego osoby o różnych narodowościach, pochodzące z odmiennych kultur, znajdujące się w wymagających sytuacjach społeczno-politycznych.

Sympozjum i wystawa w Polsce idą o krok dalej – uczestnicy wychodzą z domu, opuszczają oswojone przez siebie miejsce i znajdują się teraz na zewnątrz, czymkolwiek ta nowa otwarta przestrzeń jest – ogrodem, łąką, lasem, nieużytkiem, ziemią niczyją… Spotykają na swojej drodze płoty, ogrodzenia, granice. Nie ma już suto zastawionego stołu, są chwasty.

Projekt stanowi efekt współpracy pomiędzy trzema partnerami – Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Akademią Zmysłów w Reykjaviku oraz Stowarzyszeniem Artystów Litewskich z Wilna. Głównym celem sympozjum jest wymiana inspiracji, wiedzy i doświadczeń między instytucjami, artystami i naukowcami.

Participants / Uczestnicy:
Tomek Markiewka – filozof / philosopher UMK Toruń, Poland), symposium’s moderator
Krystyna Jędrzejewska-Szmek – artist and biologist /artystka i biolożka, Uniwersytet Warszawski
Mostafa Banihashem – English teacher in emic foundation, migrant from Iran
Justas Kažys – Institute of Geosciences, Vilnius University, Lithuania
Ania Wojtynska – anthropologist / antropolożka, University of Iceland

Common Ground project organizers:
Anna Eyjólfs – artistic director (Iceland),
Krzysztof Stanisławski – CoCA in Toruń director,
Ragnhildur Stefansdóttir – coordinator (Iceland),
Lilia Kaletowska – coordinator (Poland),
Paulina Kuhn – project manager (Poland),
Maciej Kwietnicki – PM assistant and artists.

Plakat sympozjum

Belka z partnerami projektu Common Ground

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń