MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Kolekcja sztuki CSW

Autor Tytuł
Łubowski Andrzej Wykop II
Jackiewicz Władysław Obraz IV
Ciecierski Tomasz bez tytułu
Borysowski Stanisław Kompozycja abstrakcyjna

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń