MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Kolekcja sztuki CSW

Autor Tytuł
Jackiewicz Władysław Obraz IV
Ciecierski Tomasz bez tytułu
Borysowski Stanisław Kompozycja abstrakcyjna

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń