MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Wystawa prac Mieczysława Piotrowskiego "Totalne wyrafinowanie"

27.02.2015 WYSTAWA / „Totalne wyrafinowanie” prace Mieczysława Piotrowskiego

Zdjęcie pracy Gustava Metzgera Ciekłe kryształy

„Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospektywa”

Wystawa fotografii Krzysztofa Gierałtowskiego - RING

2015-03-06 - 2015-04-19 Views: 2276 archiwum, Wystawy

WYSTAWA FOTOGRAGII / Krzysztof Gierałtowski – „Ring”

wernisaż: 6 marca o 19:00
okres trwania wystawy: 7 marca – 19 kwietnia

kurator: Adam Mazur

„Ring” to obszerna, składająca się z ok. 100 fotografii, prezentacja zdjęć prasowych wybitnego fotografa portrecisty, Krzysztofa Gierałtowskiego. Równolegle do wykonywania swoich artystycznych portretów inteligencji polskiej, Krzysztof Gierałtowski w latach 70. intensywnie współpracował z prasą, w tym m.in. z kultowym miesięcznikiem „Ty i Ja“, wykonując zdjęcia do wywiadów, z dwutygodnikiem „Nowe Książki“, dla którego przygotowywał projekty okładek, z tygodnikiem „Razem“ (tworząc rubrykę „Twój współczesny“), tygodnikiem „itd“ (publikując zdjęcia w rubrykach „Sonda“ i „Ring“). Z tego okresu pochodzą czarno-białe fotografie urzędników państwowych i partyjnych średniego szczebla, kadry zarządzającej, naukowców, a także inteligentów, ludzi kultury, a nawet opozycji.
Zdjęcia zlecone pozostawały dotychczas w cieniu twórczości artystycznej Gierałtowskiego. Wystawa w CSW Znaki Czasu wydobywa ten mniej znany, a niezwykle interesujący z perspektywy historycznej aspekt twórczości Gierałtowskiego.

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń