MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Plakat Locis 2014

Enter Quickly as I Am Afraid od My Happiness...

Karol Radziszewski "The Prince and Queens. Ciało jako archiwum"

Karol Radziszewski „The Prince and Queens. Ciało jako archiwum”

Plakat wystawy

2014-11-14 - 2014-11-30 Views: 1936 archiwum, Wystawy

Propozycje dla Torunia 2014. Wystawa poplenerowa

14-30.11.2014


Kuratorzy: Marta Kołacz, Cezary Lisowski, Piotr Lisowski

Współpraca: Maria Niemyjska

Artyści: Veronika Barankova, Krystian Truth Czaplicki, Karolina Freino, Dorota Hadrian, Szymon Kobylarz, Magdalena Kosek, Julia Lubiejewska, Bogna Morawska, Mariusz Pacek, Agata Polny, Katarzyna Stępień, Łukasz Surowiec, Alicja Szukuć, Małgorzata Szymankiewicz, Adam Witkowski

Latem 1971 roku, w związku ze zbliżająca się wówczas rocznicą 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, w Toruniu zorganizowano Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski. Celem spotkania było stworzenie projektów pomników, rzeźb i instalacji uświetniających obchody Wielkiego Jubileuszu Kopernikańskiego. W plenerze trwającym od 27 do 31 lipca 1971, udział wzięło ponad dwudziestu rzeźbiarzy. Owocem ich pobytu i działań w mieście stały się 32 projekty prezentowane na wystawie „Propozycje dla Torunia” w toruńskim BWA w grudniu 1971, z których w następnym roku wybrano dwa i przeznaczono do realizacji.

Latem 2014 roku postanowiliśmy powtórzyć sytuację sprzed czterdziestu lat. Artyści z całej Polski, zaproszeni przez Fundację smacznego!, razem z artystami działającymi w Centrum Sztuki Współczesnej w grupie PRZEprojekt ponownie podjęli refleksję nad sztuką w przestrzeni Torunia. Inicjatywa zakładała przypomnienie zapomnianej dziś części artystycznej historii regionu, a także stworzenie nowych projektów dla miasta. W Toruniu, gdzie szeroko dyskutowany jest dziś problem zagospodarowania przestrzeni publicznej, głos oddany młodym artystom wybrzmiał szczególnie interesująco.

Poplenerowa wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej prezentuje różnorodne postawy artystów wobec miasta. Przypomnienie i analiza dokonań poprzedniego pokolenia twórców poprzez powtórzenie pleneru z udziałem artystów współczesnych, zaowocowało propozycjami nowych realizacji. Prezentowane prace opowiadają zarówno o historii miasta, odwołują się do jego tradycji, lecz także komentują teraźniejszość i analizują aktualne problemy. Na wystawę  składa się dokumentacja plenerowych działań oraz projekty dla których sierpniowe spotkanie z miastem stanowiło jedynie punkt wyjścia. Ekspozycję dopełnia pokaz projektów z 1971 r.
Propozycje dla Torunia 2014. Wystawa poplenerowa stanowi podsumowanie tegorocznych edycji projektów Obserwatorium miejskie oraz PRZEprojekt.

Projekt Obserwatorium Miejskie: Propozycje dla Torunia jest współfinansowany przez Gminę Miasta Toruń oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń