MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Jerzy Olek. De-

Reprodukcja ekslibrisu

EX DIGITALIS

2013-10-11 - 2014-01-26 Views: 3081 archiwum, Wystawy

Mikroutopie codzienności. Wystawa prac z kolekcji toruńskiego CSW

Otwarcie wystawy: piątek, 11 października, godz. 19.00
wystawa czynna do 26 stycznia 2014

artyści: Jan Berdyszak, Witold Chmielewski, Oskar Dawicki, Wojciech Doroszuk, Edward Dwurnik, Rafał Góralski, Joanna Górska, Günter Grass, Grupa Działania/Grupa 111, Marcelina Gunia, Izabella Gustowska, Marta Ipczyńska, Elżbieta Jabłońska, Michał Kokot, Jerzy Kosałka, Jarosław Kozakiewicz, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Maciej Kurak, Violka Kuś, Jan Lebenstein, Iwona Liegmann, Zbigniew Libera, Natalia LL, Marcin Maciejowski, Angelika Markul, Lech Majewski, Andrzej Maziec, Nicola Ruben Montini, Jarosław Modzelewski, Jacek Niegoda, Krystyna Piotrowska, Dorota Podlaska, Agnieszka Polska, Filip Pręgowski, Leszek Przyjemski, Józef Robakowski, Leon Romanow, Izabella Retkowska, Max Skorwider, Marek Sobczyk, Marian Stępak, Supergrupa Azorro, Andrzej Tobis, Suzanne Treister, Andrzej Wasilewski, Ryszard Wietecki, Anastazy Wiśniewski, Adam Witkowski, Krzysztof Wodiczko, Wojciech Zamiara, Honza Zamojski.

Kuratorka: Izabela Kowalczyk

 

Mikroutopie codzienności to świadome, kreatywne kształtowanie swego otoczenia, troska o własne miejsce, o wszystkich i wszystko, z czym mamy do czynienia, zabieganie o poprawę stosunków z innymi – ludźmi, zwierzętami oraz całym światem przyrody.

 

Wystawa Mikroutopie codzienności, prezentująca wybrane prace z kolekcji toruńskiego CSW, podejmuje problem relacji oraz różnych form życia: prywatnego, publicznego, organicznego, postludzkiego, lokalnego oraz artystycznego. Ekspozycja ma też zwrócić uwagę na znaczenie sztuki w dzisiejszym świecie, jako że sztuki plastyczne nie cieszą się w naszym kraju zbytnią estymą, prace artystyczne traktowane są jako wybryki zblazowanych artystów, zaś w obecnym modelu edukacji brakuje miejsca na przygotowanie do odbioru sztuki współczesnej. A przecież sztuka jest kapitałem zarówno materialnym, jak i symbolicznym. Ukazuje rzeczywistość w sposób niekonwencjonalny, rozwija naszą wyobraźnię, zmusza do krytycznego myślenia. Sztuka jest bezcennym świadectwem swoich czasów. Wpływa na prestiż kolekcjonera czy miejsca, w którym jest prezentowana. Staje się też ważną wizytówką miasta, wzmacniając jego kapitał symboliczny. Budowana z mozołem kolekcja sztuki współczesnej może świadczyć o otwartości miasta i gotowości do podjęcia dyskusji, dotyczącej również trudnych tematów.  Sztuka pokazuje różne punkty widzenia, wydobywa różnorodność poglądów, ale zarazem uczy nas „jak różnić się pięknie”, co odnieść można do jednej z naczelnych zasad demokracji.

Sztuka stanowi też miejsce spotkań, a jak powiada współczesny teoretyk sztuki Nicolas Bourriaud, najpilniejszą kwestią naszych czasów jest odbudowanie relacji z innymi. I dlatego tak ważne są projekty artystyczne, których tematem jest współobecność, świętowanie, wspólnotowość i współuczestnictwo. Podczas wystawy w toruńskim CSW zostaną zaprezentowane prace, które odnoszą się do relacji społecznych, relacji z całym światem natury, z rzeczami oraz maszynami, ale też w interesujący sposób wchodzą w relacje z miejscem oraz same ze sobą. Powstają w ten sposób związki, które nie ograniczają się do sztywnych ram tożsamości, ale akcentują potrzebę otwarcia i dialogu. Bowiem, jak pisała Rosi Braidotti: „te ‘hybrydowe’ tożsamości społeczne i wytwarzane przez nie nowe formy wielorakiej przynależności mogą stanowić punkt wyjścia dla wzajemnej opartej na szacunku współodpowiedzialności i utorować drogę do przebudowy etycznych fundamentów społecznego uczestnictwa i budowania wspólnot”. Sztuka nie ma na celu zbawiania świata, nie może być też utożsamiana z polityką, wciąż jednak podejmuje wyzwania etyczne, zaś towarzyszy jej „demokratyczna troska”. I w ten sposób działania artystów zainteresowanych nowymi, lepszymi modelami rzeczywistości kreują coś, co można określić mikroutopiami codzienności.

tekst: Izabela Kowalczyk

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn

  • Mikroutopie codzienności. Wystawa prac z kolekcji toruńskiego CSW
  • Mikroutopie codzienności. Wystawa prac z kolekcji toruńskiego CSW
  • Mikroutopie codzienności. Wystawa prac z kolekcji toruńskiego CSW
  • Mikroutopie codzienności. Wystawa prac z kolekcji toruńskiego CSW
  • Mikroutopie codzienności. Wystawa prac z kolekcji toruńskiego CSW
  • Mikroutopie codzienności. Wystawa prac z kolekcji toruńskiego CSW
  • Mikroutopie codzienności. Wystawa prac z kolekcji toruńskiego CSW
  • Mikroutopie codzienności. Wystawa prac z kolekcji toruńskiego CSW

Tags: , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń