MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Jak się rzeczy mają... - wystawa

Jak się rzeczy mają…

plakat

Seens | Hometown | Random Pleasures

Kwiaty Naszego Życia - wystawa

2008-06-14 - 2008-10-31 Views: 2954 archiwum, Wystawy

Kwiaty naszego życia

14 czerwca – 31 października 2008

ARTYŚCI: Jesper Alvaer, Kutlug Ataman, Walerian Borowczyk, Oskar Dawicki, Wojtek Doroszuk, Lilla Khoor i Will Potter, Robert Kuśmirowski, Goshka Macuga, Anetta Mona Chisa i Lucia Tkáčová, Łukasz Skąpski, Andrzej Urbanowicz
KURATOR: Joanna Zielińska

Logo wystawy zaprojektowane przez full metal jacket

 

W zbieraniu, systematyzowaniu i układaniu przedmiotów w kolekcje jest coś niezwykle pociągającego i jednocześnie niepokojącego. Neurolog i psychiatra Zygmunt Freud, który sam zgromadził znakomitą kolekcję dzieł sztuki, doszukiwał się w gromadzeniu kolekcji przyjemności erotycznej. Filozof Manfred Sommer pisał o zdradliwym popędzie zbierania, który sprawia, że ten, kto zaczął kolekcjonować, nie może już powstrzymać tej namiętności. Naturą kolekcjonowania jest poszukiwanie narzędzi do porządkowania świata, to próba odzyskania kontroli nad rzeczywistością poprzez tworzenie własnych bezpiecznych miejsc. Jak pisze Susan Sontag w Miłośniku wulkanów: „świat kolekcjonera daje świadectwo miażdżącej obecności innych światów, energii domen, epok, które są odmienne od tych w jakich żyje on sam”. W życiu kolekcjonera często pojawia się widmo egzystencjalnego strachu i obawa przed ostatecznym zniknięciem, kumulacja i porządkowanie przynosi więc chwilowe ukojenie.

 

 

Still life, Dream of 27 May 1999 (Sen o 27 maja 1999) Goshka Macuga, fot. Wojciech Olech

 

Wystawa Kwiaty naszego życia poświęcona jest fenomenowi kolekcjonowania, ujętemu z perspektywy socjologicznej i psychologicznej. Projekt, przyglądając się prywatnym historiom i zmaganiom kolekcjonerów i artystów z nieskończonością materii, podejmuje temat kolekcji amatorskich, nie związanych ze sztuką, opowiada o fetyszyźmie, pożądaniu oraz obsesji. Wystawa analizuje również współczesne praktyki artystyczne, związane z kolekcjonowaniem, koncentrujące się na przedmiotach „porzuconych”, rzeczach pospolitych i nieatrakcyjnych wizualnie. Łatwo znaleźć w prezentowanych pracach formalne odwołania do tradycji modernistycznych – asamblażu, ready made czy kolażu.

Somnambulik, Goshka Macuga, fot. Wojciech Olech

Kwiaty naszego życia badają motywacje, popychające ludzi do kolekcjonowania, zbierać można bowiem wszystko: przedmioty, nawet te mało wartościowe, ale także ulotne doświadczenia. W tym kontekście życie ludzkie również staje się swego rodzaju kolekcją. Projekt poszukuje granic pojęcia „kolekcja” oraz czym kolekcjonowanie różni się od zwykłego zbieractwa.

Kolekcje. Obiekty i subiekty z lat ostatnich, Andrzej Urbanowicz, fot. Wojciech Olech

Ważnym wątkiem jest również problem wykluczenia i niezrozumienia, z jakim spotykają się kolekcjonerzy, owładnięci pasją zbierania. Wielu z nich z tego powodu ukrywa swoje zbiory czy żyje w osamotnieniu. Na wystawę symbolicznie wprowadza postać somnambulika (rzeźba Goshki Macugi) pochodząca z filmu Roberta Wein’a Gabinet dr Caligari. Somnambulik symbolizuje tutaj indywidualizm, ale też wyobcowanie ze świata.

Miklós Khoór’s Vision of the Inca-Maya Culture in Hungary (Wizja kultury Inków i Majów na Węgrzech według Miklós’a Khoór’a, Lilla Khoór i Will Potter, fot. Wojciech Olech

 

Dzienniki, Janina Turek, fot. Wojciech Olech

Integralną częścią wystawy jest Subiektywny przewodnik po kolekcjach. Książka zbiera i opisuje kolekcje z regionu kujawsko-pomorskiego. Prezentowanych w przewodniku kolekcji nie można zobaczyć w muzeach, są one własnością osób prywatnych, stowarzyszeń czy grup społecznych. Często są to zbiory osobiste i niedostępne – książka jest pierwszą okazją do pokazania ich szerokiej publiczności.

 

Joanna Zielińska

 

Informacja o sponsorze wystawy:

Zrealizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Logo wystawy Kwiaty naszego życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia
 • Kwiaty Naszego Życia - wystawa
  Kwiaty Naszego Życia

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń