MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

plakat wystawy

Prezentacja animacji konkursowych Pole Widzenia 2 w Wirtualnej Galerii...

plakat wystawy

Fabryka

plakat wystawy

2009-10-09 - 2009-11-27 Views: 1454 archiwum, Wystawy

Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu

Artyści: Stanisław Borysowski, Wojciech Bruszewski, Tomasz Ciecierski, Joanna Górska, Marcelina Gunia, Izabella Gustowska, Andrzej Guttfeld, Elżbieta Jabłońska (P+K), Leszek Kiljański, Piotr Klugowski, Ryszard Krzywka, Zofia Kulik, Jarosław Modzelewski, Jacek Niegoda, Jan Pręgowski, Leszek Przyjemski, Józef Robakowski, Leon Romanow, Józef Słobosz, Marek Szary, Leon Tarasewicz, Andrzej Wasilewski (P+K), Ryszard Wietecki, Adam Witkowski, Lech Wolski, Wojciech Zamiara, Mieczysław Ziomek oraz Grupa Działania (Bogdan Chmielewski, Witold Chmielewski, Andrzej Maziec, Stanisław Wasilewski, Wiesław Smużny) i Grupa Zero-61 (Michał Kokot, Andrzej Różycki, Jerzy Wardak)

otwarcie: 9 października, godz. 19.00
wystawa czynna do: 27 listopada 2009

kurator: Piotr Lisowski

Dwuletni okres budowy Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu należy traktować jako wstęp do systematycznego procesu, którego efektem będzie powstanie kolekcji oddającej w pełni obszar zainteresowań instytucji. Prezentacja prac ze zbiorów CSW ma z jednej strony ukazać ten początkowy etap, z drugiej natomiast daje możliwość zapoznania się z głównymi ideami przyświecającymi jej budowie.

Niezwykle istotne pojęcia glokalności oraz edukacji (ważne również z punktu widzenia budowania tożsamości całej instytucji) wyznaczają  główne punkty odniesienia wystawy. Glokalność jako swoista metoda badawcza pozwala na ujęcie zjawisk regionalnych w perspektywie globalnej, zakłada konfrontację, ale przede wszystkim – jest próbą poszukiwania, odkrywania i redefiniowania zjawisk znanych często jedynie marginalnie.

Idąc tym tropem, CSW podjęło decyzję o zarchiwizowaniu kolektywnych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie mieszczących się w strategiach polskiej neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku. Przejawem tego są prace części artystów z grupy Zero-61, ale również  zainicjowane w Bydgoszczy działania Niezależnej Galerii Nieistniejącej „NIE” i „NIECH” oraz Nieistniejącej Przytakującej Galerii „TAK” wraz z Museum of Hysterics. Istotna w tym kontekście jest także dokumentacja twórczości Grupy Działania, która dodatkowo poszerza ten wątek o kontekst społeczny. Równocześnie podjęto próbę zbudowania miarodajnego obrazu lokalnego środowiska artystycznego, reprezentowanego na wystawie przez artystów związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz, poniekąd w kontrze do nich, artystów młodszych pokoleń, poszukujących ujścia z akademickich ram.

Dokumentacyjno-archiwizujący charakter Kolekcji pociągnął oś zainteresowania w stronę sztuki uwikłanej w aspekt społeczno-polityczny, będący kolejnym ważnym tropem zbiorów. Ten istotny kierunek wyznaczony jest poprzez prowadzone przez artystów poszukiwania społecznych interwencji we współczesnym świecie sztuki, szeroko rozumiane i akcentowane działania zmierzające do stawiania pytań i analizowania aktualnych problemów.

Na tle tak zaznaczonych tropów niezmiernie ważne jest  zagadnienie edukacji. Przemiany, jakie zaszły w sztuce od lat 60., stanowią konieczny wkład dla przybliżenia publiczności zjawisk współczesnych i nierzadko stanowią punkt wyjścia dla artystów młodszych pokoleń. Stąd tak istotne postacie wyznaczające szlak jak Wojciech Bruszewski, Józef Robakowski, Zofia Kulik, Izabella Gustowska, Tomasz Ciecierski, Leon Tarasewicz czy Jarosław Modzelewski.

Kluczowe dla wystawy tropy budują jednocześnie przestrzeń ekspozycji. Podążając ich śladem, widz może odnaleźć je w różnych miejscach. Wytyczone wątki łączą się ze sobą, przenikają i wzajemnie mieszają. W konsekwencji jednak, tworząc jednolitą przestrzeń narracyjną, odzwierciedlającą obszar zainteresowań powstającej Kolekcji.

Prace do Kolekcji CSW w Toruniu zostały zakupione w ramach programu operacyjnego „Znaki Czasu” Narodowego Centrum Kultury oraz dzięki dotacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • plakat wystawy
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu
 • widok ekspozycji
  Kolekcja 2. Prace ze zbiorów CSW w Toruniu

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń