MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

plakat wystawy

BEREK! SZUKAM!

Statek Kosmiczny Ziemia - wystawa

STATEK KOSMICZNY ZIEMIA

Dyplom 2010

2011-01-21 - 2011-02-13 Views: 1426 archiwum, Wystawy

Dyplom 2010

Wystawa prac dyplomowych absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień: 21 stycznia, godz. 13.00
wystawa czynna do 13 lutego 2011
 

Zgodnie z coroczną tradycją, od 21 stycznia rusza wystawa Dyplom 2010, prezentująca najlepsze prace dyplomowe studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W tym roku – podobnie jak w roku ubiegłym – wyróżnione dyplomy będzie można oglądać w CSW Znaki Czasu.Wystawa obejmuje 24 wyróżnione dyplomy, wykonane w Instytucie Artystycznym na
specjalnościach: Malarstwo sztalugowe i w architekturze, Grafika warsztatowa, Projektowanie
graficzne, Rzeźba oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Tworzone w różnorodnych technikach prace dyplomantów są wyrazem twórczych poszukiwań zarówno w dziedzinach sztuki, uznawanych za tradycyjne (malarstwo, rzeźba, grafika i rysunek), jak i na obszarze nowych mediów (multimedia, intermedia, mixmedia).Drugą część ekspozycji stanowi 37 zróżnicowanych pod względem materiałowym prac z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, wykonanych w ramach dyplomów na specjalnościach: Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, Konserwacja rzeźby kamiennej i detali architektonicznych oraz Konserwacja papieru i skóry a także kopii, powstałych w Pracowni Rzeźby i Kopii oraz w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich. Wielość i zróżnicowanie prezentowanych osiągnięć studentów i nauczycieli akademickich – promotorów prac dyplomowych, ukazuje złożoną problematykę oraz specyfikę konserwacji dzieł sztuki jako odrębnej dyscypliny w dziedzinie sztuk plastycznych. Wystawa jest też dobrą prezentacji dokonań tzw. „toruńskiej szkoły konserwacji”.

Szczególnie nobilitującym i dodatkowo wyróżniającym absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych
zwyczajem jest coroczna ceremonia przyznania honorowych nagród za najlepsze dyplomy. Są to:
Medal im. Tymona Niesiołowskiego dla wyróżnionych absolwentów kierunków: Grafika, Malarstwo, Rzeźba;
Medal Janusza Boguckiego, przyznawany za najlepszy dyplom artystyczny i pracę teoretyczną na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;
Wyróżnienie im. Josepha Saundersa za najlepsze prace teoretyczne z zakresu historii sztuki, której celem jest promocja intelektualnych osiągnięć absolwentów kierunków artystycznych UMK.
Wyróżnienie im. Leona Trowirta przyznawane za najlepsze dyplomy absolwentom kierunku
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Nagrody i wyróżnienia przyznaje Kapituła, corocznie akceptowana przez Radę Instytutu
Artystycznego oraz Radę Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Przyznane nagrody i
wyróżnienia wręczać będzie Przewodniczący Kapituły podczas uroczystości wręczenia dyplomów w dniu otwarcia wystawy, 21 stycznia 2011 o godz. 13.00 w Centrum Sztuki Współczesnej.

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń