MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

zdjęcie pracy

THYMÓS. Sztuka gniewu 1900 – 2011

zdjęcie pracy

WORLD PRESS PHOTO 2011

zdjęcie pracy

2011-12-16 - 2012-02-12 Views: 4490 archiwum, Wystawy

622 UPADKI BUNGA

16 grudnia 2011 – 12 lutego 2012

Wystawa z okazji 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków

artyści: Eugenia Algusiewicz, Jan Baczyński, Marek Basiul, Stanisław Bałdyga, Monika Bielińska, Anna Bochenek, Stanisław Borysowski, Jerzy Brzuskiewicz, Krzysztof Cander, Danuta Ciechanowska, Tadeusz Cybulski, Jerzy Czapiewski, Koźma Czuryło, Joanna Dąbkiewicz-Luścińska, Dariusz Delik, Wiesław Dembski, Romuald Drzewiecki, Wojciech Aleksander Durek, Julian Fałat, Piotr Firlej, Brunon Gęstwicki, Feliks Paweł Gęstwicki, Tadeusz Godziszewski, Sławomir Grabowy, Grupa Działania (Lucim), GRUPA ZERO 61, Czesława Kazimiera Gucz, Wiesław Haładaj, Marta Ipczyńska-Budziak, Małgorzata Iwanowska-Ludwińska, Bronisław Jamontt, Janusz Kaczmarski, Antoni Kamieński, Wojciech Kapelański, Edward Karniej, Jerzy Kędzierski, Bronisław Kierzkowski, Piotr Klugowski, Anna Kola, Elżbieta Kopacz, Ireneusz Kopacz, Felicja Kossowska, Zygmunt Kotlarczyk, Józef Kozłowski, Bogdan Kraśniewski, Maria Krupska, Ryszard Krzywka, Lech Kubiak, Wacław Kuczma, Stanisław Lackowski, Iwona Liegman, Jerzy Ludwiński, Rafał Malczewski, Krzysztof Mazur, Ignacy Mazurek, Otylia Meyer, Stanisław Miller, Tymon Niesiołowski, Barbara Narębska- Dębska, Paweł Nowak, Mirosław Pawłowski, Józef Pietrzyk, Tomasz Pietrzyk, Edgar Jerzy Pill, Leszek Pindelski, Mirosław Piotrowski, Bogumiła Pręgowska, Filip Pręgowski, Jan Pręgowski, Andrzej Prokopiuk, Bogdan Przybyliński, Izabella Retkowska, Roman Rok, Adolf Ryszka, Edward Saliński, Kazimierz Sichulski, Józef Słobosz, Wiesław Smużny, Zbigniew Stec, Marian Stępak, Krystyna Szalewska-Gałdyńska, Marek Szary, Katarzyna Tretyn-Zečević, Maria Wąsowska, Mieczysław Wiśniewski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Stefan Wojciechowski, Lech Wolski, Maria Zakrzewska, Marek Zajko, Lucjan Zamel, Ewaryst Zamel, Ignacy Zelek, Mieczysław Ziomek, Marek Żuławski

kuratorzy: Zespół Kuratorski CSW ‚Znaki Czasu’

Z okazji stuletniej rocznicy powstania Związku Polskich Artystów Plastyków, Centrum Sztuki Współczesnej ‚Znaki Czasu’ w Toruniu przygotowało wystawę poświęconą regionalnej sekcji Związku: Okręgowi Toruńskiemu ZPAP. Środowisko artystów związanych z Toruniem zostanie po raz pierwszy tak szeroko przedstawione w murach toruńskiego CSW. Będzie to wyjątkowa i niepowtarzalna okazja, by prześledzić m.in. bogatą historię Okręgu Toruńskiego ZPAP, kulturalnego życia Torunia, by zapoznać się z portretami i autoportretami najważniejszych historycznych postaci związanych z naszym miastem i jego okolicami. Będzie to również sposobność odbycia niezwykłej podróży przez subiektywne pejzaże wyobraźni artystów, ich różne formy ekspresji i wizje artystyczne, ale nie tylko.

Bazując między innymi na kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu (zainicjowanej w 2008 roku), podczas wystawy 622 Upadki Bunga zostanie zaprezentowane szerokie spectrum prac artystów tworzących na przestrzeni minionego stulecia, w tym współczesnych, którzy byli lub nadal są związani z Toruniem i jego regionem. Będzie to próba opowiedzenia złożonej i bogatej historii Związku oraz życia niektórych z jego najwybitniejszych członków. Dlatego też swoista „ścieżka sztuki” i „ścieżka artysty” stanowią pośrednio główny temat tejże ekspozycji. Droga artysty była opisywana na wiele sposobów, ale jednym z najbardziej żywych pozostaje wciąż debiutancka powieść Witkacego 622 Upadki Bunga, która cytowana jest w tym miejscu zarówno jako metaforyczna rama, jak i źródło inspiracji. Osobista i artystyczna droga Witkacego przecięła Toruń, podobnie jak w przypadku wielu innych znakomitych artystów, teoretyków, poetów i pisarzy. Jako że wnieśli oni istotny wkład w to intelektualne i kulturalne środowisko miasta, zostaną zaprezentowani w historycznej części wystawy.

Rozpoczynając od tej historycznej perspektywy początku XX wieku, wystawa będzie rozwijać się jako przestrzenna i czasowa podróż przez wielość form artystycznego wyrazu, przez różnorodność języków i tematów podejmowanych w sztuce. Będzie można zapoznać się z nimi poprzez prace około 100 artystów związanych z Toruniem: byłych i obecnych członków ZPAP,  wykładowców Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, czy osób, które przyczyniły się do rozwoju UMK, a także tych, którzy wnieśli znaczący wkład w życie intelektualne i kulturalne miasta.

Podróż ta prowadzić nas będzie także przez różnorodność form, za pomocą których sztuka może definiować siebie: jako przestrzeń, w której fantazja staje się wyzwolona, jako pole, w którym zostają wyrażone emocje i stany umysłu, jako instrument służący do kondensowania czasu i przechowywania wspomnień. Równolegle do wskazanych, tematycznych „rozdziałów”, podczas wystawy ukazana zostanie także wielość dyscyplin artystycznych, takich jak malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, instalacje, czy sztuka performance. Będziemy mieli niespotykaną okazję do zapoznania się z wszelkimi różnymi sposobami, poprzez które język artystyczny dąży do odnowienia się w celu ponownego zdefiniowania granic sztuki i połączenia jej z innymi dziedzinami naszej rzeczywistości społecznej.

Wystawie 622 Upadki Bunga towarzyszyć będzie wydanie katalogu, który będzie się składał z tekstów poświęconych dawnej i najnowszej historii Związku i Toruniowi jako środowisku kulturalnemu i artystycznemu.

Honorowym patronatem wystawę objęli:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki
Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Andrzej Radzimiński

Partner instytucjonalny wystawy:
Muzeum Okręgowe w Toruniu

 

 

  • zdjęcie pracy
    Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nova Aurigae.1918, pastel, papier niebieski. 45,6 x 58,5 cm, Muzeum Literatury, Warszawa.
  • zdjęcie pracy
    Stanisław Borysowski,Kompozycja, olej na płótnie, 130x100 cm, ok. 1962

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń