MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Wystawa Ex DIGITALIS SALON 2015

baner za ścianą

WYSTAWA / Za ścianą

Krzysztof Zieliński, "Millennium School", fotografia, ilfochrom na dibondzie, 105x70cm, 2007, kolekcja CSW "Znaki Czasu" w Toruniu

Opublikowano: 4 grudnia 2015 Views: 2178 Strona główna, Sztuka

Syllogomania: działania „wokół” i „z” kolekcją

Spotkanie #1: wykład 

/ 16.12.2015, środa, godzina: 18:00

Czytelnia CSW

Susan Philipsz „Glass Track” – problemy współczesnej kolekcji sztuki

prowadzenie dr hab. Tomasz de Rosset

 

Spotkanie #2: prezentacja

/ 18.12.2015, piątek, godzina: 18:00

Czytelnia CSW

Konserwując współczesność – próby (re)definicji (nowej?) roli konserwatora

prowadzenie dr Mirosław Wachowiak

 

 

Czego dotyczą spotkania:

Syllogomania: działania „wokół” i „z” kolekcją

Syllogomania to rodzaj schorzenia polegającego na niekontrolowanym zbieraniu najróżniejszych przedmiotów. To z jednej strony patologiczne zbieractwo ale z drugiej to również stan bardzo emocjonalnej więzi ze zbieranymi rzeczami. Granica pomiędzy nadmierną sentymentalnością a niebezpieczną obsesją może być jednak bardzo cienka. Niewinne kolekcjonowanie w każdym momencie może wymknąć się spod kontroli..

Projekt Syllogomania: działania „wokół” i „z” kolekcją stanowi cykl wydarzeń ogniskujących wokół kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Chcielibyśmy w możliwie jak najszerszy sposób przyjrzeć się naszemu zbiorowi ale także zagadnieniom, które może on generować. Będziemy koncentrować się na konkretnych pracach, artystach, zjawiskach, pojęciach czy problemach. Z gorliwością syllogomaniaka będziemy odnosić się zarówno do teorii jak i praktyki, starając się ukazać pełen dynamiki proces budowy kolekcji sztuki współczesnej.

Spotkanie #1: wykład 

Susan Philipsz „Glass Track” – problemy współczesnej kolekcji sztuki

prowadzenie dr hab. Tomasz de Rosset

 

Czytelnia Sztuki CSW

16 grudnia 2015, godz. 18

Kolekcjonowanie sztuki współczesnej dostarcza szeregu problemów. Problematyczny wydawać się może zarówno sam proces budowania zbioru, określający jego status, jak i również kwestie techniczne związane z chociażby magazynowaniem i przechowywaniem. Wykład będzie rodzajem teoretycznego wprowadzenia w zagadnienie, a za punkt wyjścia dla opowieści posłuży, znajdująca się w kolekcji CSW, instalacja dźwiękowa Susan Philipsz zatytułowana Glass Track.

dr hab. Tomasz de Rosset

Historyk sztuki, muzeolog, profesor UMK w Toruniu – kierownik Zakładu Muzealnictwa w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa oraz Studiów Podyplomowych w Zakresie Zarządzania i Ochrony Kolekcji Muzealnej. Badacz i znawca historii i teorii kolekcjonerstwa oraz muzealnictwa.

 

Spotkanie #2: prezentacja

Konserwując współczesność – próby (re)definicji (nowej?) roli konserwatora

prowadzenie dr Mirosław Wachowiak

 

Czytelnia Sztuki CSW

18 grudnia 2015, godz. 18

Opieka nad zbiorami CSW i dziełami eksponowanymi na wystawach rodzi wyzwania wykraczające poza tradycyjne pojmowanie roli konserwatora. Jego aktywność często rozszerza się na obszary po części artystyczne, niejednokrotnie wymaga interpretacji obiektu i nierzadko przecina się z polami działania autora, kuratora oraz producenta wystawy w ramach twórczego kompromisu między wolą artysty, wymaganiami ekspozycyjnymi, a bezpieczeństwem dzieła. Zakres działań ulega więc poszerzeniu i częściowo redefinicji. Problematyka nietypowych zadań konserwatora – restauratora sztuki współczesnej zostanie zilustrowana przykładami z 7 letniej praktyki w CSW, obejmującej konserwację obiektów zmiennych w czasie, operujących dźwiękiem, reinstalacje, rekonstrukcje, a także kontrolowane niszczenie dzieła.

dr Mirosław Wachowiak

Konserwator sztuki. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, gdzie obecnie pracuje w Zakładzie Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej. Od 2008 roku główny konserwator Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Kurator cyklu: Piotr Lisowski

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDK

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń