MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Plakat wydarzenia Artysta obecny 0.2

Artysta obecny 0.2. / spotkanie Kim Hagelind, Tomoko Hayashi,...

Zmysłoteka - Kredka, kreska...

ZRÓB TO Z NAMI: Kredka, kreska… z cyklu ZMYSŁOTEKA

Dagmara Pochyła, Obietnica, wideo 2013, kadr z filmu

Opublikowano: 15 marca 2013 Views: 1234 Projekty, PRZEprojekt

PRZEprojekt: Dagmara Pochyła. HUMANIKT

Otwarcie wystawy: środa, 20 marca 2013, godz. 19:00, Labsen
wystawa trwa od 20.03 do 07.04.2013 r.

Wystawa Dagmary Pochyłej Humanikt podważa porządek, w myśl którego gatunek ludzki pozostaje najistotniejszym ogniwem w świecie. Funkcjonując w oderwaniu od empatycznych relacji międzyludzkich oraz – co tutaj istotniejsze – międzygatunkowych, zmierzamy do anihilacji. Podkreśla to tytuł wystawy, będący słowem, którego nie ma w użyciu, a odwołujący się do postawy humanistycznej (stawiającej człowieka w centrum) i jednocześnie negujący tę postawę. Pozostając jedynie ogniwem w rytuale codziennego definiowania zarówno siebie, jak i otaczającej nas rzeczywistości zaczynamy uczęszczać wydeptane przez innych szlaki, nie poddając ich rewizji, krytyce czy refleksji. Artystka, poprzez obraz i dźwięk, wytrąca z rutyny i przypomina o naszym miejscu w świecie, którego współrzędne należy odczytywać indywidualnie lecz nie w oderwaniu od całości, jaką stanowi gatunek ludzki czy wszechświat. W swoich pracach wideo, zarówno w Mandatorium jak i Obietnicy porusza wątki relacji międzygatunkowych. W cyklu Styczna z kolei podejmuje próbę zbadania jak jednostka ludzka, na różnych etapach życia, mierzy się z porządkiem, który wykracza poza jej możliwości poznawcze.

Wystawa ma swoje dwa plany oglądu: dzienny i nocny. W pierwszym z nich widz będzie mógł zapoznać się z pracami pokazywanymi w LabSen, ogólnodostępnej przestrzeni CSW, w godzinach otwarcia instytucji. Plan nocny to projekcja pracy Mandatorium na wychodzącym na Bulwar Sztuki oknie CSW, która emitowana będzie od godziny 19:00 aż do świtu.

W czasie otwarcia wystawy 20 marca o godz 19:00 w niecce performance będzie miało miejsce działanie artystki zatytułowane Utrzymanie.

Dagmara Pochyła (ur. 1983) jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Performerka, autorka instalacji oraz prac wideo. Brała udział w wystawach zbiorowych, m.in.: I Festiwal Sztuki i Dokumentacji, Bałucki Ośrodek Kultury, Łódź (2009), Mów do mnie jeszcze, BWA, Wrocław, (2008), IV Edycja Samsung Art Master, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (2007), Festiwal Wyobraźnia Ekranu, Galeria Dla…, Toruń (2006) oraz indywidualnych: bez tytułu, Galeria Enter, Poznań (2008), Uzbierało mi się, Galeria Dla…, Toruń (2007). Mieszka w Szczecinie.

—-

Wystawa zrealizowana w ramach PRZEprojekt: Open call, celem którego jest prezentacja i wspieranie działań interesujących młodych artystów działających i związanych z Toruniem.

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń