MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Plakat promujący konferencję AVANT

Międzynarodowa Konferencja AVANT: Trendy w studiach interdyscyplinarnych

Konferencja "Corrida – kontrowersyjne projektowanie"

Konferencja „Corrida – kontrowersyjne projektowanie”

Waterwheel

Opublikowano: 7 marca 2014 Views: 1552 Konferencje

Waterwheel: ŚWIATOWE SYMPOZJUM NA TEMAT WODY 2014

17 – 22 marca 2014 r.

Sympozjum odbędzie się w ramach platformy internetowej „Waterwheel” i transmitowane będzie w 12 miejscach-„węzłach” na 5 kontynentach.

W 2014 roku Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu po raz kolejny włączy się w obchody Światowego Dnia Wody (22. marca). Będzie miała wtedy miejsce trzecia odsłona „Waterwhell: światowego sympozjum na temat wody 2014 (Waterwheel World Water Day Symposium 2014)” w formie platformy online, której program będzie w całości transmitowany na żywo w przestrzeni LabSenu CSW.

Jako żywioł, woda ucieleśnia sprzeczności i kontrasty: oceaniczną głębię i płyciznę strumieni, przejrzystości i mętność, płynność i stałość. Woda cyrkuluje w żywych systemach naszej planety: zbiornikach wodnych, organizmach żywych, atmosferze. Skrajnymi skutkami zmian klimatycznych stało się podwyższenie poziomu wód morskich, topnienie lodowców, powodzie, susze i pustynnienie. Czy woda jest bogactwem naturalnym, którym powinniśmy się dzielić, czy też towarem, który można kupować, sprzedawać, posiadać i marnować? Mimo że nie wszyscy postrzegamy wodę w ten sam sposób, głębsze zbadanie tych związków może przynieść korzyść w postaci lepszego zrozumienia, jak nasze poglądy wpływają na działania i decyzje wiążące się z wodą.

Sympozjum ma charakter transdyscyplinarny, który obejmuje następujące zagadnienia:
– historie ludzkich sposobów widzenia i praktyk odnoszących się do wody słodkiej i morskiej
– poznanie naszych słabych punktów i konfliktów, potrzeb i trendów, sukcesów i porażek związanych z wodą
– komunikacja umożliwiająca realizację naszych wspólnych celów, planów, wartości i marzeń związanych z wodą, jak również kierowanie i zarządzanie, które pozwoli to ułatwić.

Naukowcy, wykładowcy akademiccy, artyści, architekci, urbaniści, inżynierowie, praktycy, aktywiści, wynalazcy, którzy chcieliby wziąć udział w sympozjum, mogą przedstawiać swoje projekty i referaty (25-minutowe prezentacje), propozycje performansów (do 20 minut), dyskusji panelowych i warsztatów (maksymalnie 3-godzinnych, w programie których musi zawierać się co najmniej 45-minutowa dyskusja) związanych z tematem “Spojrzenie na wodę: troska i odwaga” (“Water Views: Caring and Daring”).

3WDS14 będzie odbywało się w ramach platformy internetowej http://water-wheel.net oraz w „węzłach”. „Węzły” to fizyczne miejsca pokazów ogólnego programu, prezentowanych lokalnej publiczności, jak również zaproszonym prelegentom. Sympozjum jest tygodniową serią wydarzeń online, reprezentujących różnorodny zbiór geograficznie rozproszonych jednostek i zbiorowości. „Węzły” znajdują się jak narazie w San Francisco, Nowym Jorku, Buenos Aires, Tunisie, Berlinie, Coburgu, Poznaniu, Toruniu, Paryżu, Syrakuzach, Atenach, Hydrze i Cairns. Wciąż przyjmowane są propozycje nowych „węzłów”.

Abstrakty i propozycje performansów, warsztatów i paneli muszą być zgłoszone przed 22. listopada 2013 roku drogą elektroniczną przez EasyChair system: https://www.easychair.org/conferences/?conf=3wds14

– Propozycje powinny być składane za pośrednictwem EasyChair conference system i zamykać się w limicie max. 300 słów oraz zawierać linki do materiałów dodatkowych.
– Ostateczny referat powinien mieścić się w limicie 3000 słów.
– Performanse i instalacje powinny być dostosowane do proponowanej lokalizacji i tematu konferencji oraz muszą dawać możliwość oglądania użytkownikom platformy online na Waterwheel’s Tap (system wideokonferencyjny, multimedialny i interaktywny)
– Limity czasu to: 25 minut (projekty i referaty), 20 minut (performanse), 3 godziny (panele i warsztaty, w ramach których powinna być przeprowadzona co najmniej 45-minutowa dyskusja)
– Zachęcamy do zgłaszania transdyscyplinarnych i artystycznych/naukowych projektów, które łączą różne kreatywne podejścia (ale nie ograniczają się tylko do tej idei): faktograficzne, literackie, zabawowe, poetyckie, muzyczne, dźwiękowe, technologiczne, wizualne i inne związane z ogólnym kuratorskim tematem “Spojrzenie na wodę: troska i odwaga” / “Water Views: Caring and Daring”.
– Projekty będą wybierane na podstawie kryterium, jak odnoszą się do głównego tematu i zagadnień poruszanych w ramach sympozjum, jak również stopnia skoncentrowania krytycznego, nowatorstwa podejmowanych kwestii lub poszukiwaniach związków między krytycznymi i kreatywnymi ideami.

Więcej informacji w wideo szkoleniowym http://bit.ly/easychair-3WDS14_En
Wszelkie pytania można wysyłać na adres: symposium@water-wheel.net

water-wheel.net

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń