MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Plakat Aktualia sztuki

Aktualia sztuki

Plakat Locis 2014

Enter Quickly as I Am Afraid od My Happiness...

Konferencja Między prawdą a zmyśleniem

Opublikowano: 1 listopada 2014 Views: 1809 Konferencje, Sztuka

Konferencja / Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym.

piątek, 7 listopada 2014 , Kino Centrum, 9:30

organizatorzy:

Zakład Malarstwa w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych

UMK w Toruniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

konferencja pod patronatem J. M. Rektora UMK, Prof. dr hab. Andrzeja Tretyna

Konferencja ma na celu zaprezentowanie opinii i poglądów na temat zmiennych wartości estetycznych i znaczeniowych współczesnego malarstwa i – jak sugeruje drugi człon tytułu konferencji – ma ambicję dokonać próby rekapitulacji i oceny szeroko rozumianych pretekstów tworzenia. Mamy nadzieję, że tak się stanie nie tylko za sprawą tez i konkluzji referujących autorów, ale i podczas wystąpień pozostałych uczestników konferencji, w częściach dyskusyjnych.

W określeniu pomiędzy prawdą a zmyśleniem tyleż samo jest miejsca na naśladownictwo, jak i na destrukcję formy i dominację ekspresji. Wskazuje to niewątpliwie na mnogość kategorii malarstwa zarówno w ujęciu historycznym jak i ideowym. Nie powinien zatem dziwić fakt, że przejrzystość sensu tego, co oglądamy dziś na obrazach zaciemnia się – strategia artysty dość często bywa nieczytelna.

Ale czy fakt ten musi niepokoić? Może po prostu tworzy się na naszych oczach nieznany dotąd porządek dzieła z nową jakością form, znaków i ekspresji?

Organizatorom konferencji zależy, aby swoje referaty wygłosili nie tylko historycy i teoretycy sztuki, antropolodzy kultury, ale i artyści malarze włączający się swoją twórczością malarską i krytyczno-literacką w ogólny dyskurs o kondycji estetycznej i znaczeniowej współczesnego malarstwa.

Harmonogram konferencji w załączniku.

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń