MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zasłona

K. Kobro prasuje/prasująca

Trawy z cyklu Morze

Zobacz na pełnym ekranie

 • Autor

  Słobosz Józef

 • Tytuł

  Trawy z cyklu Morze

 • Technika

  linoryt, papier, 60x50 cm

 • Data

  1995

Rytmiczny charakter gęstwiny, opisany za pomocą bogatego zróżnicowania cięć litograficznego dłuta, jest tu wątkiem zasadniczym. Zorientowanie na formy roślinne i biologiczne struktury właściwe jest całej twórczości artysty, realizowanej w technikach linorytu i drzeworytu. Istotną cechą jest sposób opisywania tej nierzadko egzotycznej i podwodnej flory, charakteryzujący się bliskością obserwacji, przywodzący na myśl pracę badawczą, rodzaj prowadzonych doświadczeń.

Ten empiryczny charakter zgłębiania przedmiotu zainteresowań nie znaczy jednak chłodnego obiektywizmu; prace Józefa Słobosza wyróżnia bowiem zmysłowość doświadczenia rejestrującego wielość doznań pozostających w ścisłym wzajemnym związku. Bogactwo i subtelne zróżnicowanie graficznych form wyrazu oddaje bowiem nie tylko wrażenia wzrokowe, wyrażające się w rytmie bujnej roślinności czy optycznych zniekształceniach podwodnego świata. W sugestywny sposób utrwala również właściwości powierzchni szorstkiej, lub chropowatej, jednorodnej lub pokrytej gęsto drobnymi kolcami, pozwalając także usłyszeć podwodny stłumiony szum falujących organizmów, bądź dźwięczny szelest poruszanych wiatrem traw. Tematyka prac świadczy nie tylko o więzi artysty ze światem przyrody, ale również o próbie zgłębienia tajemnic towarzyszących mu zjawisk wegetacji: wzrostu, obumierania, symbiozy czy adaptacji.

Filip Pręgowski

Zakup w ramach Narodowego Programu Kultury Znaki Czasu (2007)

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń