MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Imitacja prawdy. Prawda?

Tribute to Alexander McQueen (Plato’s Atlantis i Horn of...

Ptaki wolności

Zobacz na pełnym ekranie

 • Autor

  Natalia LL

 • Tytuł

  Ptaki wolności

 • Technika

  technika mieszana na papierze milimetrowym, A4

 • Data

  1999

Cykl Ptaków wolności tworzony w okresie od 1999 do 2000 roku składa się z rysunków wykonanych techniką mieszaną na papierze milimetrowym oraz pasteli. Są to przedstawienia schematycznie ukazanych, często w sposób żartobliwy ptaków – nie ptaków. Na poszczególnych kartkach stworzone zostały hybrydalne twory, które swoją formą umiejscowione zostały między przestrzenią natury a technologii – niektóre ptaki przypominać mogą samoloty. Podkreślającym to elementem są wyrysowane linie nawiązujące do rysunków technicznych projektów. Ważnym aspektem jest tu również podwójna symbolika ptaka, który w niektórych kulturach jest znakiem pokoju w innych zaś śmierci i zniszczenia.

Rysunki Natalii LL odnoszą się do czasów współczesnych, w których powstawały. 15 września 2002 roku w Michałkowej napisała:

„Komplikacja i wzajemna sprzeczność interesów ludzi była od wieków dla nich samych złowroga. Stan tej sprzeczności nasilił się w naszym czasie o tyle, że stała się ona (sprzeczność) złowroga dla świata. Dla istnienia Świata, bo nieliczne grupy wielkiego interesu politycznego lub ekonomicznego albo również nieliczne ugrupowania terrorystyczne są w stanie doprowadzić do Armagedonu. Intuicyjnie wyczuwam, że trzeba zakląć ten stan we właściwych słowach. Kilka czy kilkanaście tych słów – kompletnych – znaków już odszukałam idąc tropami Hildegarde von Bingen.

ULTIMA THULE – kraniec świata, wyspa położona na krańcach świata;

ULTIMA RATIO – ostatni, decydujący środek (np. zastosowanie siły);

USQUE AD NAUSEAM – aż do mdłości, aż do obrzydzenia;

USQUE AD FINEM – aż do końca;

USQUE AD NECEM – na śmierć, aż do zabicia;

APAGE, SATANAS! – idź przecz, szatanie;

VADE RETRO SATANAS! – idź precz (ode mnie) szatanie;

VAE SOLI – biada samotnemu;

VAE VICTIS – biada zwyciężonym;

VOLUCRES COELI – ptaki niebieskie;

POST MORTEM – po śmierci;

VANITAS VANITATUM ET OMNIA VANITAS – marność nad marnościami i wszystko marność;”.

 

Natalia LL, Ptaki wolności, 1999, technika mieszana na papierze milimetrowym, A4

 

 • Natalia LL, Ptaki wolności, 1999

Dar artystki (2017)

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń