MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

instalacja dźwiękowa

Glass Track

Oglądanie nieba

Krajobraz I

Zobacz na pełnym ekranie

 • Autor

  Pręgowska Bogumiła

 • Tytuł

  Krajobraz I

 • Technika

  akwaforta-akwatinta, 50 x 90 cm

 • Data

  2005

Składające się na grafikę Bogumiły Pręgowskiej pojedyncze kadry są fragmentarycznymi ujęciami motywu o charakterze pejzażu, eksponującymi jego różne, ukazane w dużym zbliżeniu i nierzadko trudne do zidentyfikowania elementy. Dziesięć osobnych wizerunków, z których zbudowana jest kompozycja, wzajemnie się uzupełniając i dopowiadając, jest, jak można sądzić, wariantem tego samego wątku. Poszczególne ujęcia na podobieństwo monitoringu określonej przestrzeni rejestrują zachodzące w krajobrazie zmiany, jego charakterystyczne, ukształtowane przez procesy tektoniczne detale, czy obecność poszczególnych gatunków fauny i flory. Zróżnicowanie ujęć od zbliżenia skalnej powierzchni z siatką pęknięć i porośnięć do uchwyconych jakby zoomem sylwetek egzotycznych ptaków powoduje wrażenie uczestnictwa w pewnym wycinku nieskończonego spektaklu przyrody i symultanicznej obserwacji różnych jego aspektów.

Istotną cechą grafiki Krajobraz I, ale i całej twórczości artystki jest kolor, który służąc nie tyle opisywaniu właściwości poszczególnych przedmiotów, ile podporządkowując sobie całe strefy i obszary, określa emocjonalne nasycenie kompozycji. Wszystkie te formalne elementy, bazując na pewnych przedmiotowych, lecz często nieokreślonych odniesieniach nawiązujących do zwierzęcej lub roślinnej anatomii czy geologicznych struktur, budują bogatą i poetycką metaforykę.

Filip Pręgowski

Zakup w ramach Narodowego Programu Kultury Znaki Czasu (2007)

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń