MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Opowieści o kolorze: Zielono mi

Spotkanie filozoficzne z filmem: POPRZEDNIE ŻYCIE

Opublikowano: 2 października 2023 Views: 453 Konferencje, Strona główna, Sztuka

IX Konferencja Sztuki Nowoczesnej. Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne

Kiedy: 10–12.10.2023 (wt.-czw.)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu zapraszają na IX Konferencję Sztuki Nowoczesnej, której tematem jest Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne.

Celem konferencji jest przedstawienie polskich badań nad sztuką amerykańską od Amory Show 1913 roku do współczesności, a także nad związkami sztuki polskiej i amerykańskiej. Jej zakres obejmuje malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę, architekturę, fotografię, performance i happening oraz sztukę nowych mediów.

Do szczególnie istotnych dla polskich artystów i badaczy zagadnień sztuki Stanów Zjednoczonych należą: recepcja awangardy europejskiej od Amory Show, amerykańscy artyści w środowiskach europejskiej awangardy, emigracja europejskich artystów do Stanów Zjednoczonych, środowiska artystyczne Nowego Jorku, Chicago, San Francisco, ekspresjonizm abstrakcyjny, modernizm, konceptualizm, film jako medium, postmodernizm przełomu XX i XXI wieku, nowe media w sztuce amerykańskiej. Przedmiotem wystąpień jest także twórczość polskich artystów i działalność polskich instytucji w Stanach Zjednoczonych, wymiana wystaw oraz relacje pomiędzy sztuką polską i amerykańską. Istotnym obszarem tematycznym konferencji są również zagadnienia teorii sztuki i krytyki artystycznej, życia artystycznego oraz muzeów i instytucji sztuki.

Rezultatem konferencji będzie wydanie recenzowanej monografii naukowej w języku angielskim w serii Studia o sztuce nowoczesnej / Studies on modern art.

Konferencji towarzyszy wystawa prac artystów związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, nawiązujących tematycznie i stylistycznie do amerykańskiej kultury i sztuki, odwołujących się do amerykańskiego stylu życia i szeroko pojętej amerykańskości. Wystawa, zatytułowana us & US. Inspiracje prezentowana jest w przestrzeni przed Kinem Centrum w CSW Znaki Czasu od 9 do 16 października 2023.

 

Komitet Organizacyjny: dr Katarzyna Cytlak, dr Małgorzata Geron, prof. Jerzy Malinowski i dr Filip Pręgowski

 

Program konferencji można pobrać poniżej.

Program Konferencji (pdf, 184.4 KiB)

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń