MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Plakat promujący Targi Dizajnu

II Toruńskie Targi Dizajnu / TORMIAR

Zdjęcie dr Marty Flisykowskiej

Design w kulturze glokalnej – wykład dr Marty Flisykowskiej...

Plakat promujący Festiwal Tormiar

Opublikowano: 2 czerwca 2015 Views: 2135 TORMIAR

II Edycja Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR: Rzeczy Wspólne

12 czerwca – 18 października
otwarcie Festiwalu: 12 czerwca, 19:00

kuratorzy Festiwalu: Marta Kołacz i Cezary Lisowski

/ 2 wystawy
/ konferencja naukowa
/ warsztaty edukacyjne
/ Targi dizajnu
/ Pchli targ
/ spotkania, dyskusje i wiele dobrego

Druga edycja Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR poświęcona jest zagadnieniom polskiego rzemiosła artystycznego wytwarzanego w rozsianych po całej Polsce spółdzielniach. Tegoroczne hasło festiwalowe – Rzeczy Wspólne – podkreślać ma ideę kolektywnego działania, która towarzyszyła tworzącym spółdzielnie artystom i rzemieślnikom, a także podkreślać, iż pozostawiony przez nich dorobek jest naszym wspólnym dziedzictwem.

Punktem wyjścia tegorocznego festiwalu jest wystawa prezentująca historię i dorobek toruńskiej Spółdzielni Artystów Plastyków RZUT. Wychodząc od analizy lokalnego ośrodka projektantów powojennych w ramach prezentacji wyprodukowanych przez RZUT przedmiotów, poprzez inne festiwalowe wydarzenia, pragniemy przybliżyć publiczności nieznaną historię spółdzielczego oblicza polskiego wzornictwa.

Na program TORMIARU 2015 składać się będzie cykl wydarzeń poświęconych idei spółdzielczości, rzemieślniczej pracy oraz samoorganizacji artystów i wykonawców w kontekście dziejów polskiego wzornictwa. W ramach towarzyszącej festiwalowi konferencji naukowej zebrane zostaną rozproszone dotąd informacje, które pozwolą na zbudowanie bazy wiedzy dotyczącej spółdzielczych inicjatyw w całej Polsce. Spotkania z twórcami i projektantami

przybliżą tajniki ich fachu. Targi dizajnu oraz Pchli targ dadzą miłośnikom wzornictwa okazję nabycia unikatowych przedmiotów, zaś warsztaty pozwolą na samodzielne ich wykonanie. Program festiwalu dopełni “Krajobraz po Tormiarze” – wystawa i towarzyszące jej inicjatywy będące podsumowaniem ubiegłorocznej edycji festiwalu.

O Festiwalu

Festiwal TORMIAR to wydarzenie mające na celu promocję polskiego wzornictwa i architektury. Wystawy i działania
organizowane w ramach festiwalu służą upowszechnianiu wiedzy i gromadzeniu materiałów na temat historii polskiej architektury oraz dizajnu. Epoką, na której szczególnie skoncentrowane są festiwalowe wydarzenia jest II połowa XX wieku. Na ponowne odkrycie wciąż czeka wiele projektów i realizacji z tego okresu, jak również ich twórcy i producenci.

Koncepcje i teorie, które wpłynęły na sposób projektowania w czasach PRL oraz transformacji ustrojowej to obszar mało znany w powszechnej świadomości, co powoduje często niedocenienie realizacji z tamtych czasów. Dziś, gdy znikają kolejne obiekty architektury czy wnętrzarstwa, popularyzacja polskiego wzornictwa wydaje się niezwykle istotną kwestią. Przykład Torunia, któremu dedykowany jest TORMIAR, stanowi punkt wyjścia dla festiwalowych wydarzeń i dyskusji na temat postrzegania dokonań poprzednich pokoleń w dziedzinie projektowania.

Nazwa TORMIAR utworzona została na wzór popularnych w okresie PRL nazw firm czy zakładów przemysłowych zawierających w sobie często skrót nazwy miasta lub państwa (Tor, War, Pol), oraz słowa odnoszącego się bezpośrednio do działalności firmy (Tormięs, Herbapol). Składa się z przedrostka ‚Tor’ określającego terenowy obszar badań (Toruń) oraz słowa ‚pomiar’ definiowanego jako proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o jego własnościach.

Tags: , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń