MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Tydzień Filmu Niemieckiego 2023

Spotkanie filozoficzne: Podejrzana

Opublikowano: 16 stycznia 2023 Views: 207 Czytelnia, Książki, Strona główna

The Pictures Generation. Sztuka i krytyka w czasach przełomu, spotkanie z autorem książki Filipem Pręgowskim

Kiedy: 26.01.2023 (czwartek), godz. 18.00

Spotkanie na żywo w Czytelni CSW i transmisja na Facebooku Centrum Literatury CSW

Wstęp wolny!

W czwartek 26 stycznia o godzinie 18.00 w Czytelni CSW odbędzie się spotkanie wokół książki Filipa Pręgowskiego „The Pictures Generation. Sztuka i krytyka w czasach przełomu”.  Rozmowę z autorem przeprowadzi Malina Barcikowska.

Książka poświęcona jest jednemu z najciekawszych zjawisk w sztuce amerykańskiej lat 70. i 80. XX wieku, czyli fenomenowi nazwanemu całkiem niedawno mianem The Pictures Generation. Jest to pokolenie artystów, którzy wchodzili na amerykańską scenę artystyczną w czasie wielu przewartościowań, narodzin różnych definicji postmodernizmu, ścierania się skrajnie różnych wizji sztuki, kształtowania jej instytucjonalnych uwarunkowań i bumu ekonomicznego na rynku sztuki. Do najbardziej znanych przedstawicieli nurtu należą tacy artyści jak Cindy Sherman, Sherrie Levine, Barbara Kruger, Robert Longo, David Salle. Wybrane przykłady sztuki The Pictures Generation oraz wypracowane przez artystów praktyki i strategie (jak na przykład posługiwanie się obrazami zawłaszczonymi z różnych obszarów kultury) prezentowane są w książce w odniesieniu do toczących się w latach 70. i 80. dyskusji i polemik amerykańskich krytyków.

Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe UMK.

 

Malina Barcikowska − krytyczka sztuki, studiowała Filozofię na UMK w Toruniu oraz w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Zawodowo związana z Pracownią Semiotyki Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na współczesnej myśli o sztuce. Publikuje teksty i zajmuje się animacją kulturalną.

Filip Pręgowski − teoretyk i krytyk sztuki, artysta malarz, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Naukowo zajmuje się teorią sztuki współczesnej, analizą dyskursu artystycznego i historią krytyki artystycznej. Autor książek i publikacji naukowych dotyczących relacji sztuki i dyskursu artystycznego.

 

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń