MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

15.03.2017 – Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem. „Krzyk mamy”

Zdjęcie z warsztatów

Filozofowanie z dziećmi / TECHNOLOGIE

Opublikowano: 26 lutego 2017 Views: 1500 Czytelnia, Książki, Strona główna

Spotkanie/dyskusja z dr. Maciejem Dudą, autorem m.in. „Dogmatu płci. Polskiej wojny z gender”

Kiedy: 10 marca (piątek), godz. 18.00

Przyczynkiem do dyskusji będzie ww. książka M. Dudy, która ukazała się w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Katedra, a którą Kazimiera Szczuka uznała za kronikę „medialnych doniesień z frontu groteskowej, ale i groźnej wojny z »genderem« z lat 2007–2015”. Ta „polska wojna z gender” trwa nadal i na różnych poziomach – co pokazuje m.in. zbieranie przez Fundację Życie i Rodzina informacji nt. osób prowadzących zajęcia z gender studies na wyższych uczelniach oraz nt. kosztów tych zajęć. Z tego względu powyższe nie będzie typowym spotkaniem autorskim, ale rozmową o tym, dlaczego i przez kogo „dżęder” jest postrzegany jako zagrożenie, kto wykorzystuje tę „wojnę” dla swoich celów, a także jakich metod używa w niej strona „anty-genderowa” i na ile są one skuteczne.

Do rozmowy zapraszamy publiczność – także, a może przede wszystkim słabiej zaznajomioną z tematem, która gender zna jedynie z nazwy. Rozmowa – mimo solidnych naukowych i akademickich fundamentów – będzie prowadzona przystępnym i zrozumiałym językiem. Gwarantuje to świetne przygotowanie do tematu prowadzącej oraz jej rozmówcy, a także ich duża praktyka dydaktyczna.

Wstęp wolny!
Prowadzenie: dr Beata Bielska

Maciej Duda
Doktor nauk humanistycznych, trener, ekspert ds. gender mainstreaming. Od 2008 roku prowadzi zajęcia autorskie oraz kursowe w IFPiK UAM, od 2011 wykładowca w ramach Gender Studies UAM (Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM), w 2012 roku wykładowca w ramach Podyplomowego studium Gender mainstreaming przy Instytucie Badań Naukowych PAN Warszawa. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących feminizmu, gender i postkolonializmu w Polsce. Publikował w zbiorach pokonferencyjnych, monografiach oraz w prasie, m.in.: „Zadrze”, „Twórczości”, „Odrze”, „Kresach”, „Fa-arcie”, „Ha!arcie”, „Pograniczach”, „Czasie Kultury”. Autor książek Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska (2013) i Dogmat płci. Polska wojna z gender (2016); współredaktor trzytomowego raportu Gender w podręcznikach (2016). Od 2008 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami prowadzącymi projekty dofinansowane przez Unię Europejską. Doradca i ekspert ds. równości szans w realizowanych projektach. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zarządzania różnorodnością, antymobbingu oraz szkolenia z zakresu zasady równości szans kobiet i mężczyzn, gender mainstreamingu, równości szans w projektach PO KL.

Beata Bielska
Doktoryzowała się w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii UMK (Potencjał zmiany. Analiza ruchu mniejszości seksualnych w Polsce w perspektywie teorii ruchów społecznych). Absolwentka socjologii i zarządzania (UMK). Zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętej tematyki antydyskryminacyjnej oraz sektora szkolnictwa wyższego; w 2 015 roku wydała książkę Magisterkę kupię. Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości. Organizatorka Żywej Biblioteki w Toruniu. Aktywistka; m.in. należy do zarządu Stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności” działającego na rzecz osób LGBTQ. Przez 9 lat aktywnie działała w Zespole Realizacji Badań IS UMK „Pryzmat”, uczestniczyła w kilkudziesięciu naukowych projektach badawczych, w tym w projekcie Polskiej Akademii Nauk „Rodziny z wyboru w Polsce”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Manify Toruńskiej 2017, Organizator: Pracownia Różnorodności (wydarzenie na Facebooku (klik))

 

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń