MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Relacja: 25.06.2019 – Historia mody. Moda plażowa

Spotkanie promocyjne dotyczące książki „Marcin Luter 1517–2017”

Opublikowano: 17 czerwca 2019 Views: 1185 Cykle Czytelni, Czytelnia, Książki, Orient Express

27.06.2019 – Orient Express. Sztuka magii

Kiedy: 27 czerwca (czwartek), godz. 17.00

Arabia magica – amulety, talizmany, magiczne symbole.
Prowadzenie: prof. dr hab. Marek M. Dziekan

Wstęp wolny!

Prelekcja, połączona z prezentacją wybranych eksponatów z kolekcji Autora oraz wykonanych przez niego fotografii, poświęcona będzie rozmaitym wierzeniom magicznym i przesądom ludowym dawnych i współczesnych Arabów. Wierzenia te pochodzą niekiedy z okresu przed nastaniem islamu (VII w.), ale część z nich została przejęta przez tzw. islam ludowy, czasem również zaakceptował je islam oficjalny. Szczególne znaczenie w kulturze islamu ma magia ochronna. Muzułmanie, podobnie zresztą jak inne ludy, czują szczególny strach przed „złym okiem”, które w naszym kręgu kulturowym znane jest jako „rzucanie uroków”. Przeciwko „złemu oku” muzułmanie stosują rozmaite amulety, z których najważniejsze to chamsa znana na Zachodzie jako „ręka Fatimy”, „oko Proroka” oraz wybrane fragmenty Koranu (np. tzw. „Werset Tronu”). Niejednokrotnie elementy te w rozmaity sposób łączą się na poszczególnych amuletach, co w zamiarze ma wzmocnienie ich siły oddziaływania. Wszystkie funkcjonują zarówno w kulturze ludowej, jak i w kulturze popularnej, i są wykorzystywane współcześnie w rozmaitych okolicznościach, tak odrębnie, jak i jako elementy składowe różnych przedmiotów, co zastanie zaprezentowane w trakcie spotkania.

Prof. dr hab. Marek M. Dziekan – arabista i islamolog, kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuje się głównie historią cywilizacji arabsko-muzułmańskiej oraz problematyką islamu klasycznego i współczesnego, literaturą i myślą polityczną oraz antropologią kulturową świata islamu. Interesuje się także problematyką mniejszości muzułmańskich w Europie. Jest autorem ponad 300 prac naukowych, popularnonaukowych i przekładów. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Union Europeenne des Arabisants et Islamisants oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; redaktor naczelny „Rocznika Orientalistycznego”.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń