MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

15.05.2019 – Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem. „Obie”

Plakat wydarzenia

Relacja: 21.05.2019 – Historia mody. Historia torebki

Opublikowano: 17 maja 2019 Views: 908 Cykle Czytelni, Czytelnia, Książki, Orient Express

23.05.2019 – Orient Express. Sztuka architektury

Kiedy: 23 maja (czwartek), godz. 17.00

Podczas spotkania, opatrzonego tytułem „Meczet – zwierciadło islamu”, dr Zdzisław Preisner w oparciu o bogaty materiał fotograficzny zebrany podczas podróży po kilkunastu krajach świata islamu zaprezentuje muzułmańską świątynię, w jej różnych odsłonach, w doświadczeniach architektów i artystów nie tylko różnych czasów, ale i różnych szkół narodowych, regionalnych i kontynentalnych.

Zdzisław Preisner – doktor geografii, podróżnik, fotograf, wydawca, wykładowca akademicki. Obecnie związany zawodowo z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, a wcześniej – niemal przez 30 lat – z Instytutem Geografii UMK w Toruniu. Jest autorem licznych publikacji popularno-naukowych, albumów, podręczników szkolnych, artykułów w magazynach turystycznych i geograficznych oraz dziennikach lokalnych, uczestnikiem audycji telewizyjnych i radiowych dotyczących podróżowania, członkiem rzeczywistym Polskiego Oddziału „The Explorers Club” z siedzibą w Nowym Jorku, Royal Geographical Society z siedzibą w Londynie oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W swoich licznych podróżach odwiedził blisko 120 krajów na wszystkich kontynentach, w tym 12 państw należących do świata islamu w Afryce i Azji, skąd przywiózł ponad 80 tys. fotografii w postaci slajdów oraz wiele tysięcy obrazów cyfrowych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół geomorfologii, glacjologii, geografii regionalnej świata i geoturystyki, zaś w czasie podróży, obok fascynacji przyrodą, wiele uwagi poświęca miejscowym kulturom, historii, architekturze i sztuce, etnografii i obyczajom mieszkańców odwiedzanych krajów. W świecie islamu interesował się przede wszystkim architekturą i sztuką powiązaną z najmłodszą z wielkich religii monoteistycznych, a w szczególności różnorodnością architektoniczną meczetów, co sprawiło, że obok niezapomnianych wrażeń zgromadził bogatą dokumentację fotograficzną z tego zakresu.

Wstęp wolny

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń