MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

DAVID LYNCH – RETROSPEKTYWA

(Nie)codzienne dzieła sztuki: Kartki Wisławy Szymborskiej

Opublikowano: 28 listopada 2017 Views: 1475 Cykle Czytelni, Czytelnia, Książki, Orient Express, Strona główna

15.12.2017 – Orient Express. Dialog

Kiedy: 15 grudnia (piątek), godz. 17.00
Czytelnia CSW

Zapraszamy na ostatni Orient Express w tym roku, który zakończy swoją podróż na przystanku Dialog!

Usłyszymy dwa wykłady:

Nedal Abu Tabaq – Dialog w świetle tradycji i nauk islamu.

Świat dzisiaj przechodzi kryzys poznania innych, czego skutkiem jest eskalacja strachu i agresji wśród ludzi, zwłaszcza na Starym Kontynencie. Ludzie boją się tego, czego nie znają; aby się poznać, trzeba spotykać, a z tym wiąże się konieczność wymiany zdań.
Czy dialog jest potrzebny? Czy pomoże w rozluźnieniu napięcia? Co islam mówi na temat dialogu? Kto powinien prowadzić dialog? Jakie są warunki dobrego dialogu? Odpowiedzi na powyższe pytania poznamy podczas spotkania z Nedalem Abu Tabaqiem, muftim Ligi Muzułmańskiej RP i ekspertem w zakresie prawa oraz teologii islamu.

Nedal Abu Tabaq – z pochodzenia Palestyńczyk, urodził się 14 stycznia 1971 r. w Al-Chafdżi w Arabii Saudyjskiej, gdzie wyemigrowali jego rodzice. Szkołę średnią ukończył w Kuwejcie, a w 1998 roku przyjechał w ramach stypendium do Polski, by podjąć studia medyczne. W 1997 roku zdobył tytuł lekarza na Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie). W czasie studiów czynnie angażował się w działania na rzecz integracji studentów muzułmańskich i został członkiem Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce. W międzyczasie rozpoczął czteroletnie studia teologiczno-prawnicze we Francji, które ukończył w 2004 roku. Następnie zawodowo zajął się posługą religijną i opieką nad wspólnotą muzułmańską w Lublinie, został imamem oraz dyrektorem Lubelskiego Centrum Islamu. Jest współzałożycielem Ligi Muzułmańskiej w RP, która jako związek wyznaniowy została zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w 2004 roku. Od wielu lat pełni funkcję przewodniczącego Rady Imamów – organu wyodrębnionego w ramach Ligii Muzułmańskiej, w której zasiadają osoby legitymujące się wyższym wykształceniem w zakresie prawa i teologii islamu, a od 2008 roku jest muftim Ligi Muzułmańskiej RP. W 2016 roku został przewodniczącym Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia Kulturalnego, powołanego w 1996 roku, którego zadaniem jest propagowanie wiedzy na temat kultury i cywilizacji islamu oraz współpraca z innymi organizacjami działającymi w tym zakresie w Polsce. Reprezentuje tzw. islam środka, a więc akceptuje w sferze życia społecznego wszystko to, co nie sprzeciwia się w sposób oczywisty zasadom islamu i jest wobec religii co najmniej neutralne. Jest przywiązany do tradycji intelektualnej islamu i duchowego wymiaru religii. Uważa, że wiedza i akceptacja innych jest kluczem pokojowego współistnienia wielu kultur i religii na świecie. Aktywnie uczestniczy w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym poprzez wykłady i szkolenia, artykuły prasowe i publikacje, wywiady i komentarze, udział w programach telewizyjnych oraz ważnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych. Obecnie zajmuje się tłumaczeniem Koranu na język polski. Jest ojcem trojga dorosłych już dzieci, które wychował w duchu wartości islamskich. Ma wielu przyjaciół zarówno wśród wyznawców islamu, jak i chrześcijaństwa oraz judaizmu. Jego pasją są filmy, a stopniowo spełnianym marzeniem – podróże.

Agata Nalborczyk, Dialog chrześcijańsko-muzułmański na przykładzie Polski.

Dialog międzyreligijny od połowy XX w. stanowi ważny element życia kościołów chrześcijańskich. W przypadku Kościoła rzymskokatolickiego cezurą był tu oczywiście II Sobór Watykański i jego rola w otwarciu Kościoła na inne wyznania i religie. Jednak dialog międzyreligijny ciągle napotyka na liczne trudności, m.in. na niezrozumienie samej jego istoty przez różne religijne ugrupowania czy poszczególne osoby, np. publicystów. Niezrozumienie to wynika bardzo często z niewiedzy, a przejawia się powtarzaniem błędnych stereotypów i oskarżeń. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie definicja dialogu międzyreligijnego w ujęciu doktryny Kościoła rzymsko-katolickiego, następnie scharakteryzowany zostanie dialog chrześcijańsko-muzułmański, a właściwie katolicko-muzułmański, w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działalności Rady Wspólnej Katolików 
i Muzułmanów oraz mającego miejsce z jej inicjatywy Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Przedstawiony zostanie także Dzień Chrześcijaństwa wśród muzułmanów w Polsce jako odpowiedź na Dzień Islamu. Omówione zostaną również ważniejsze wydarzenia dialogowe od jesieni 2001 r.

Agata S. Nalborczyk – doktor habilitowana w dziedzinie religioznawstwa, specjalność islamistyka, islamolog, iranistka i arabistka; redaktor serii „Annotated Documents on Islam in Europe” (Brill), członek komisji doradców „Yearbook of Muslims in Europe” (Brill 2009-2016), a także rady redakcyjnej czasopisma naukowego „Sociology of Religion”, redakcji kwartalnika „Więź” i Międzynarodowej Rady Naukowej Erlangen Centre for Islam and Law in Europe (Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg); stypendystka m.in. Departamentu Stanu USA, Uniwersytet Eberharda Karola w Tybindze (Niemcy), Uniwersytetu Damasceńskiego (Syria), Uniwersytetu Wiedeńskiego (Austria); współprzewodnicząca Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów ze strony katolickiej. Zajmuje się m.in. mniejszościami muzułmańskimi w Europie, szczególnie statusem prawnym islamu w państwach europejskich, Tatarami polsko-litewskimi, kontaktami muzułmańsko-chrześcijańskimi, sprawami genderowymi w islamie, obrazem islamu w Europie.

Orient Express to cykl spotkań, który pomoże odkryć, poznać i zrozumieć tajemniczy świat, który w ostatnim czasie wzbudza lęk i niepokój społeczeństw zachodnich. Zaproszeni goście opowiedzą o historii, współczesności i różnych aspektach kultury arabsko-muzułmańskiej.

Wstęp wolny!

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń