MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Okładka książki Gdy rozum śni...

Gdy rozum śni. Skarby kolekcji Sandretto Re Rebaudengo

Kolekcja Toruńska

Opublikowano: 6 grudnia 2013 Views: 978 Książki, Wydawnictwo

Mikroutopie codzienności. Wystawa prac z kolekcji toruńskiego CSW

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>>

Mikroutopie codzienności to świadome, kreatywne kształtowanie swego otoczenia, troska o własne miejsce, o wszystkich i wszystko z czym mamy do czynienia, zabieganie o poprawę stosunków z innymi – ludźmi, zwierzętami oraz całym światem przyrody.

Wystawa prezentująca wybrane prace z kolekcji toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu podejmuje problem relacji oraz różnych form życia: prywatnego, publicznego, organicznego, postludzkiego, lokalnego oraz artystycznego. Sztuka stanowi miejsce spotkań, a jak powiada współczesny teoretyk sztuki Nicolas Bourriaud, najpilniejszą kwestią naszych czasów jest odbudowanie relacji z innymi. I dlatego tak ważne są projekty artystyczne, których tematem jest współobecność, świętowanie, wspólnotowość i współuczestnictwo. Prezentowane prace odnoszą się do relacji społecznych, relacji z całym światem natury, z rzeczami oraz maszynami, ale też w interesujący sposób wchodzą w relacje z miejscem oraz same ze sobą. Zostały one podzielone według następujących tematów: „Sztuka jest bronią bezbronnych”, Prywatne jest polityczne, Życie organiczne, Posthumanizm, Sztuka na peryferiach, Genius Loci, Sztuka to kłamstwo?. Obszary te dotyczą różnych sfer życia i działania, które jednakże na siebie zachodzą, dlatego podział na te sfery jest umowny, również pomiędzy poszczególnymi częściami wystawy odbywa się dialog.

  • Okładka książki Mikroutopie codzienności
    Mikroutopie codzienności
  • Zdjęcie zawartości książki Mikroutopie codzienności
    Mikroutopie codzienności
  • Mikroutopie codzienności

KATALOG
POD REDAKCJĄ
Izabela Kowalczyk

TEKSTY
Izabela Kowalczyk
Ewa Mrozikiewicz

REDAKCJA TECHNICZNA
Anna Kompanowska

TŁUMACZENIA
Monika Ujma
Ian Corkill

KOREKTA
Ian Corkill
Paweł Falkowski
Katarzyna Radomska

PROJEKT GRAFICZNY
Anna Hegman, K+S
Grzegorz Laszuk, K+S

SKŁAD
Wojciech Kuberski

OKŁADKA
Wojciech Doroszuk
Raspberry Days, 2008, wideo, kadr z filmu

WYDAWCA
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
ul. Wały Gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń

© Autorzy tekstów
© 2013 Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
Wszystkie prawa zastrzeżone

DRUK
ARTiS Poligrafia s.c.
ul. Granitowa 7/9
87-100 Toruń

ISBN 978-83-62881-39-0

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń